Strona główna » Dokumenty » FINANSE GMINY » Budżet » Zarządzenie Nr 51/2005 Wójta Gminy Piaski z dnia 21 października 2005 r.

Zarządzenie Nr 51/2005 Wójta Gminy Piaski z dnia 21 października 2005 r.


Zarządzenie Nr 51/2005
Wójta Gminy Piaski z dnia 21 października 2005r.

w sprawie: zmian budżetu na 2005r.

Na podstawie art. 128 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych /tekst jednolity Dz. U. z 2003r. Nr 15 poz. 148/ oraz na podstawie § 7 ust. 1 uchwały Rady Gminy Piaski Nr XXII/122/2004 z dnia 30 grudnia 2004r. z a r z ą d z a m,  co następuje :

§ 1. Zwiększa  się  planowane  dochody budżetu o kwotę  7 560,00 jak w załączniku nr 1

§ 2. Planowane dochody budżetu po zmianach wynoszą  14 748 199,00

§ 3. Zwiększa się planowane wydatki budżetu o kwotę  7 560,00 jak w załączniku nr 2

§ 4. Planowane wydatki budżetu po zmianach wynoszą  17 439 693,00

§ 5. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie ustawami jak w zał. nr 3

§ 6. Wydatki na realizację zadań  bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie ustawami – jak w zał. nr 4

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem  podpisania.

                                                                                           Wójt

                                                                                    Zenon Norman


 

Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Budżet
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Paweł Andrzejczak
Informację wprowadził: Paweł Andrzejczak
Opublikowany dnia: 2005-10-21
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-13
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie


Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.