Strona główna » Dokumenty » INFORMACJE » Komunikaty i ogłoszenia » ZARZĄDZENIE NR 75 /2013 Wójta Gminy Piaski z dnia 31 grudnia 2013 roku w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2014 roku w zakresie organizacji i prowadzenia zajęć sportowych, sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży w ciągu całego roku oraz prowadzenia zajęć sportowych ogólnorozwojowych dla mieszkańców Gminy.

ZARZĄDZENIE NR 75 /2013 Wójta Gminy Piaski z dnia 31 grudnia 2013 roku w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2014 roku w zakresie organizacji i prowadzenia zajęć sportowych, sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży w ciągu całego roku oraz prowadzenia zajęć sportowych ogólnorozwojowych dla mieszkańców Gminy.

Numer dokumentu: *
Rok: 2013

ZARZĄDZENIE NR 75 /2013
Wójta Gminy Piaski
z dnia 31 grudnia 2013 roku


w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2014 roku w zakresie organizacji i prowadzenia zajęć sportowych, sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży w ciągu całego roku oraz prowadzenia zajęć sportowych ogólnorozwojowych dla mieszkańców Gminy.

Na podstawie art. 13 w związku z art.11 ust. 2 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późniejszymi zmianami.) oraz Uchwały Nr XXXIV/211/2013 Rady Gminy Piaski z dnia 24 października 2013 r. w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Piaski z Organizacjami Pozarządowymi na 2014 rok, zarządza się co następuje:
§ 1
Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Piaski w 2014 roku z zakresu organizacji i prowadzenia zajęć sportowych, sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży w ciągu całego roku oraz prowadzenia zajęć sportowych ogólnorozwojowych dla mieszkańców Gminy.
§ 2
Treść ogłoszenia konkursu ofert, o którym mowa w § 1 stanowi załącznik do zarządzenia.
§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Piaski

Zenon Norman

Pliki do pobrania:Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Komunikaty i ogłoszenia
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Rafal Talarczak
Informację wprowadził: Rafal Talarczak
Opublikowany dnia: 2013-12-31
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-12-31
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie


Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.