Strona główna » Dokumenty » FINANSE GMINY » Budżet » Uchwała Nr XXX/177/2005 Rady Gminy Piaski z dnia 7 listopada 2005 r.

Uchwała Nr XXX/177/2005 Rady Gminy Piaski z dnia 7 listopada 2005 r.


UCHWAŁA NR XXX/177/2005
Rady Gminy Piaski z dnia 7 listopada 2005r.

w sprawie: zmian budżetu i zmian w budżecie gminy na 2005 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 art.61,ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym / t.j.  Dz.U. z 2001 r.  Nr 142 poz. 1591 ze zmianami / oraz art.109 i art. 124  ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych /t.j. Dz. U. Nr 15 poz. 148 ze zmianami/ RADA  GMINY  PIASKI  u c h w a l a, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się planowane dochody budżetu o kwotę 168 999,00 jak w zał. nr 1
       2. Planowane dochody budżetu po zmianach wynoszą 15 109 498,00

§ 2. 1. Zmniejsza się planowane wydatki budżetu o kwotę 2 340 901,00 jak w zał. nr 2
       2. Planowane wydatki budżetu po zmianach wynoszą 15 291 092,00

§ 3. Wydatki majątkowe po zmianach określa zał. nr 3

§ 4. Ustala się limity wydatków na wieloletni program inwestycyjny jak w zał. nr 4

§ 5. Przychody i rozchody budżetu określa zał. nr 5

§ 6. Przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej określa zał. nr 6     

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Piaski.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

                                                                                                       Przewodnicząca Rady Gminy

                                                                                                                  Irena Różalska

 

 

 

Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Wpis archiwalny - zobacz aktualny
Typ dokumentu: Budżet
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Paweł Andrzejczak
Informację wprowadził: Paweł Andrzejczak
Opublikowany dnia: 2005-11-07
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)


Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.