Strona główna » Dokumenty » RADA GMINY » Protokoły komisji » Protokół Nr 29/2013 ze wspólnego posiedzenia radnych w dniu 25 listopada 2013r. w Urzędzie Gminy w Piaskach

Protokół Nr 29/2013 ze wspólnego posiedzenia radnych w dniu 25 listopada 2013r. w Urzędzie Gminy w Piaskach

Numer protokołu: 29
Rok: 2013

Protokół Nr 29/2013

ze wspólnego posiedzenia radnych w dniu 25 listopada 2013r.
w Urzędzie Gminy w Piaskach


Obecni na posiedzeniu:

1. Radni wg listy obecności
2. Przewodnicząca Rady Gminy – Irena Różalska
3. Wójt Gminy – Zenon Norman
4. Sekretarz Gminy – Wiesław Glapka
5. Skarbnik Gminy – Elżbieta Karolczak

Przewodniczący komisji budżetu, Pan Wiesław Woźniak powitał wszystkich obecnych na posiedzeniu wspólnej komisji rady. Poinformował, iż na posiedzeniu omówione zostaną projekty uchwał w sprawie:
- Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Piaski,
- zatwierdzenia taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków,
- dopłat do taryfowej grupy odbiorców usług w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków.

Pan Wójt szczegółowo omówił sprawę związaną z podpisaniem porozumienia miedzy Gminą Piaski a Gminą Gostyń dotyczące oczyszczania ścieków
Pan Wójt przedstawił również propozycję umowy miedzy Gminą Piaski a Zakładem Wodociągów i Kanalizacji w Gostyniu. Umowa nigdy nie została podpisana gdyż nie była zgodna z porozumieniem.
Po burzliwej dyskusji Pan Wójt przedstawił propozycje cen wody i ścieków dla Gminy Piaski nad którą przeprowadzono głosowanie:
- za propozycją ceny wody głosowało 12 radnych
- za propozycją ceny ścieków głosowało 11 radnych
Pan Wójt poinformował, że sprawę oczyszczania ścieków oddaje do rozpatrzenia do prokuratury.
Pan Sekretarz złożył sprawozdanie z I kwartału funkcjonowania nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Sprawozdanie stanowi załącznik do protokółu.
Wolne głosy i wnioski:
Radny Zenon Zawieja – zgłosił naprawę drogi Bodzewo Huby
Pan Sekretarz – sprawa zostanie przekazana Panu Witkowi Furmaniakowi
Radny Grzegorz Naskręt – zgłosił naprawę łańcuchów koło Poczty w Piaskach
Pan Sekretarz – ponieważ jest to skrzyżowanie drogi krajowej i powiatowej należy wystosować pismo do GDDKiA o postawienie pełnych rur.
Radny Piotr Matuszewski zabrał głos w sprawie systematycznego wykaszania krzewów przy drogach gminnych
Pan Wójt – będą wycinane krzewy w Tanecznicy, Szelejewie, Anteczkiwe i Zaborni
Radny Maciej Urbaniak – zabrał głos w sprawie krzywego słupa energetycznego w Grabonogu oraz naprawę chodnika na hubach Grabonowskich.
Pan Wójt – sprawa słupa energetycznego był zgłaszana przez pracownika Pana Witolda Furmaniaka, co do chodnika. Wójt stwierdził, że ten chodnik niepotrzebnie pobudowano aż do skrzyżowania i teraz duże samochody na zakręcie ciągle będą niszczyć ten chodni. Jest to droga powiatowa i chodnik powinien naprawić powiat.

Na tym protokół zakończono.
Protokółowała: Joanna Polaszyk

Przewodniczący posiedzenia
Wiesław WoźniakTyp dokumentu: Protokoły komisji
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Rafal Talarczak
Informację wprowadził: Rafal Talarczak
Opublikowany dnia: 2013-11-25
Wprowadzony do BIP dnia: 2014-01-08
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie


Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.