Strona główna » Dokumenty » FINANSE GMINY » Budżet » Uchwała nr XXXIV/199/2006 Rady Gminy Piaski z dnia 27 stycznia 2006 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 r.

Uchwała nr XXXIV/199/2006 Rady Gminy Piaski z dnia 27 stycznia 2006 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 r.


UCHWAŁA NR XXXIV/199/2006
Rady Gminy Piaski z dnia 27 stycznia 2006r.

w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2006 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 art.61,ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami/ oraz art. 165 i 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych /Dz. U. z 2005r. Nr 249 poz. 2104/ RADA  GMINY  PIASKI  u c h w a l a, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planowanych wydatkach budżetu zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się  Wójtowi  Gminy Piaski.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

                                                                            Przewodnicząca Rady Gminy

                                                                                      Irena Różalska

 

 

Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Budżet
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Paweł Andrzejczak
Informację wprowadził: Paweł Andrzejczak
Opublikowany dnia: 2006-01-27
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-13
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie


Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.