Strona główna » Dokumenty » INFORMACJE » Komunikaty i ogłoszenia » Lista podmiotów ubiegających się o dotację na realizację w 2014 roku zadań publicznych wraz z udzieleniem wsparcia finansowego z budżetu Gminy Piaski w otwartym konkursie ofert ogłoszonym w dniu 24 lutego 2014 roku.

Lista podmiotów ubiegających się o dotację na realizację w 2014 roku zadań publicznych wraz z udzieleniem wsparcia finansowego z budżetu Gminy Piaski w otwartym konkursie ofert ogłoszonym w dniu 24 lutego 2014 roku.

Numer dokumentu: *
Rok: 2014

Piaski; 25. 03.2014r.

Lista podmiotów ubiegających się o dotację na realizację w 2014 roku zadań publicznych wraz z udzieleniem wsparcia finansowego z budżetu Gminy Piaski w otwartym konkursie ofert ogłoszonym w dniu 24 lutego 2014 roku.
Wójt Gminy Piaski podaje do publicznej wiadomości listę podmiotów ubiegających się o dotację na realizację w 2014 roku zadań publicznych wraz z udzieleniem wsparcia finansowego z Budżetu Gminy Piaski zgodnie z „Rocznym programem współpracy Gminy Piaski w 2014 roku z podmiotami prowadzącymi działalność w sferze pożytku publicznego”.

Na zadanie:
1. Zorganizowanie na terenie Gminy Piaski imprezy kulturalnej w formie plenerowej o zasięgu ogólnopolskim mającej na celu przybliżanie historii naszego kraju.
Wysokość środków: 8000 zł
Podmiot ubiegający się o dotację:
Stowarzyszenie „Historia Militaris”, ul. Strzelecka 9, 63-800 Gostyń
Na zadanie:
2. Organizacja imprezy lub cyklu imprez rekreacyjno- sportowych kierowanych do mieszkańców gminy w zakresie lekkiej atletyki
Wysokość środków: 10 000 zł
Podmiot ubiegający się o dotację:
Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „Grabonóg”, Grabonóg 63, 63-820 Piaski
Na zadanie:
3. Organizacja festiwalu muzycznego o zasięgu ponadregionalnym promującym dorobek muzyczny J. Zeidlera.
Wysokość środków: 8 000 zł
Podmiot ubiegający się o dotację:
Stowarzyszenie Miłośników Muzyki Świętogórskiej im. Józefa Zeidlera, Głogówko 1, 63-800 Gostyń

Na zadanie:

4. Ratowanie dziedzictwa kulturowego związanego z terenem gminy.

Wysokość środków: 15 000 zł

Podmiot ubiegający się o dotację:
Stowarzyszenie im. błogosławionego Edmunda Bojanowskiego w Grabonogu, Grabonóg 63, 63-820 Piaski

Na zadanie:

5. Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży.
Wysokość środków: 23 100 zł
Podmiot ubiegający się o dotację:
Bonifraterski Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Marysinie, Marysin, 63-820 Piaski
Stowarzyszenie „Dziecko”, ul. Bojanowskiego 14 A, 63-800 Gostyń

Wójt Gminy Piaski
Zenon NormanInformacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Komunikaty i ogłoszenia
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Rafal Talarczak
Informację wprowadził: Rafal Talarczak
Opublikowany dnia: 2014-03-25
Wprowadzony do BIP dnia: 2014-03-25
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie


Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.