Strona główna » Dokumenty » PRZETARGI » Przetargi - zamówienia publiczne - wyniki postępowań » Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Grabonogu – etap II

Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Grabonogu – etap II


Piaski, dnia 30.05.2014r.

IZP.271.01.2014

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIANa podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( tj. Dz.U. z 2013r., poz. 907 z późń. zm ) , Zamawiający tj. Gmina Piaski reprezentowana przez Wójta Gminy Piaski informuje, że w postępowaniu przetargowym na:
„Przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Grabonogu – etap II”
za najkorzystniejszą uznana została oferta firmy:

Przedsiębiorstwo Drogowe „Drogbud” – Gostyń Sp. z o.o.
Grabonóg 69b, 63-800 Gostyń
Cena brutto oferty: 783 374,60 zł


Uzasadnienie wyboru: Uzasadnienie wyboru: oferta spełnia wszystkie wymogi formalne i merytoryczne oraz jest najkorzystniejsza na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w pkt. XIV specyfikacji istotnych warunków zamówienia, czyli cena – waga kryterium 100 %, oferta otrzymała 300 pkt.

WÓJT GMINY PIASKI

ZENON NORMAN
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Przetargi - zamówienia publiczne - wyniki postępowań
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Rafal Talarczak
Informację wprowadził: Rafal Talarczak
Opublikowany dnia: 2014-05-30
Wprowadzony do BIP dnia: 2014-05-30
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie


Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.