Strona główna » Dokumenty » FINANSE GMINY » Budżet » Zarzadzenie Nr 42/2006 Wójta Gminy Piaski z dnia 29 września 2006 r.

Zarzadzenie Nr 42/2006 Wójta Gminy Piaski z dnia 29 września 2006 r.


ZARZĄDZENIE NR 42/2006
Wójta Gminy Piaski z dnia 29 września 2006r.

w sprawie: zmian budżetu i zmian w budżecie gminy na 2006 r.

Na podstawie art. 188 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych /Dz. U. z 2005r. Nr 249 poz. 2104/ oraz na podstawie § 7 ust. 1 uchwały Rady Gminy Piaski Nr XXXIII/196/2005 z dnia 29 grudnia 2005r.  z a r z ą d z a m, co następuje:

§ 1. Zwiększa się planowane dochody budżetu o kwotę 143 848,- zgodnie z zał. nr 1 do niniejszego zarządzenia

§ 2. 1. Planowane dochody budżetu po zmianach wynoszą 16 097 864,- 
       2. Ogólna kwota dochodów o których mowa w ust. 1  obejmuje :
           - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie ustawami w kwocie 1 797 802,- jak w zał. nr 3 do zarządzenia

§ 3. Zwiększa się planowane dochody budżetu o kwotę 143 848,-

§ 4. 1. Planowane wydatki po zmianach wynoszą 19 178 378,-
       2. Z wydatków o których mowa w ust. 1 przeznacza się na wynagrodzenia i pochodne 8 102 076,-
       3. Ogólna kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje :
           - wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej  oraz innych zleconych gminie ustawami w kwocie 1 797 802,- jak w zał. nr 4 do zarządzenia

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 

                                                                                                              Wójt

                                                                                                       Zenon Norman


 

Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Budżet
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Paweł Andrzejczak
Informację wprowadził: Paweł Andrzejczak
Opublikowany dnia: 2006-09-29
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-13
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie


Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.