Strona główna » Dokumenty » INFORMACJE » Obwieszczenia » Obwieszczenie Wójta Gminy Piaski o możliwości wglądu w akta sprawy w związku z toczącym się postępowaniem w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie i zmianą sposobu użytkowania części pomieszczeń szkolnych na przedszkole w Zespole Szkół w Bodzewie.

Obwieszczenie Wójta Gminy Piaski o możliwości wglądu w akta sprawy w związku z toczącym się postępowaniem w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie i zmianą sposobu użytkowania części pomieszczeń szkolnych na przedszkole w Zespole Szkół w Bodzewie.

Numer dokumentu: *
Rok: 2014

BGP.6733.07.01.2014

O B W I E S Z C Z E N I EZgodnie z art. 10 §1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego ( tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 267), oraz art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

WÓJT GMINY PIASKI

zawiadamia o możliwości wglądu w akta sprawy w związku z toczącym się postępowaniem w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie i zmianą sposobu użytkowania części pomieszczeń szkolnych na przedszkole w Zespole Szkół w Bodzewie.
Akta przedmiotowej sprawy znajdują się w Urzędzie Gminy w Piaskach, ul. 6 Stycznia 1, pokój nr 18.
W terminie 7 dni od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia (tj. w dniach od 03.07.14 do 09.07.14) strony przedmiotowego postępowania administracyjnego mogą zapoznać się w godzinach pracy urzędu z aktami sprawy oraz wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów.
Zawiadomienie uważa się za dokonane od dnia 10.07.2014 r.

Wójt Gminy Piaski

Zenon NormanInformacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Obwieszczenia
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Rafal Talarczak
Informację wprowadził: Rafal Talarczak
Opublikowany dnia: 2014-07-03
Wprowadzony do BIP dnia: 2014-07-03
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie


Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.