Strona główna » Dokumenty » INFORMACJE » Obwieszczenia » Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie i zmianie sposobu użytkowania części pomieszczeń szkolnych na przedszkolne w Zespole Szkół w Bodzewie

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie i zmianie sposobu użytkowania części pomieszczeń szkolnych na przedszkolne w Zespole Szkół w Bodzewie

Numer dokumentu: *
Rok: 2014

BGP.6733.07.04.2014

 

O B W I E S Z C Z E N I E


Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.) oraz 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 poz. 647 z późn. zm.)

W Ó J T G M I N Y P I A S K I


podaje do wiadomości, że dnia 10 lipca 2014 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie i zmianie sposobu użytkowania części pomieszczeń szkolnych na przedszkolne w Zespole Szkół w Bodzewie.
Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie, ul. Słowiańska 54 za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od dnia jej obwieszczenia (tj. w dniach od 10.07.2014 do 23.07.2014) Odwołanie powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie (art. 53 ust. 6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).
Ww. decyzja wraz z aktami sprawy znajduje się w Urzędzie Gminy w Piaskach, ul. 6 Stycznia 1, pok. nr 18

Wójt Gminy Piaski

Zenon Norman

 
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Obwieszczenia
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Rafal Talarczak
Informację wprowadził: Rafal Talarczak
Opublikowany dnia: 2014-07-15
Wprowadzony do BIP dnia: 2014-07-15
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie


Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.