Strona główna » Dokumenty » INFORMACJE » Obwieszczenia » Obwieszczenie Wójta Gminy Piaski w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie sieci napowietrznej niskiego napięcia w granicach działek nr nr 91/1, 95, 109, 97, 149/3, 133/7, 133/8, 164, położonych w Lipiu

Obwieszczenie Wójta Gminy Piaski w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie sieci napowietrznej niskiego napięcia w granicach działek nr nr 91/1, 95, 109, 97, 149/3, 133/7, 133/8, 164, położonych w Lipiu

Numer dokumentu: *
Rok: 2014

IGP.6733.02.2013/2014

O B W I E S Z C Z E N I EZgodnie z art. 49 oraz art. 9 i 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.)

W Ó J T G M I N Y P I A S K Ipodaje do wiadomości publicznej, że dnia 14 lipca 2014 r. wpłynęło odwołanie od decyzji nr IGP.6733.02.2013/2014 z dnia 30.06.2014 r. Państwa Kubiak Henryki i Tadeusza, zam. Lipie 13 reprezentowanych przez radcę prawnego Pana Piotra Szymańskiego.

Akta przedmiotowej sprawy zostaną przekazane do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, ul. Słowiańska 54, 64-100 Leszno.

Wójt Gminy Piaski
Zenon NormanInformacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Obwieszczenia
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Rafal Talarczak
Informację wprowadził: Rafal Talarczak
Opublikowany dnia: 2014-07-18
Wprowadzony do BIP dnia: 2014-07-18
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie


Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.