Strona główna » Dokumenty » INFORMACJE » Obwieszczenia » OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Piaski o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie ciągu pieszo – rowerowego od skrzyżowania z drogą gminną do miejscowości Grabonóg przy drodze powiatowej nr 4907P Gostyń – Pępowo. – dz. nr ewidencyjny 157, obręb Grabonóg.

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Piaski o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie ciągu pieszo – rowerowego od skrzyżowania z drogą gminną do miejscowości Grabonóg przy drodze powiatowej nr 4907P Gostyń – Pępowo. – dz. nr ewidencyjny 157, obręb Grabonóg.

Numer dokumentu: *
Rok: 2014

BGP.6733.08.01.2014 Piaski, 22.07.2014 r.


O B W I E S Z C Z E N I E
Wójta Gminy Piaski

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2012 r. poz.647 z późn. zm.) oraz art. 10 § 1 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz.U.2013.267) zawiadamiam, że w dniu 22.07.2014 r. na wniosek:
Starostwa Powiatowego
ul. Wrocławska 256, 63-800 Gostyń
zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie ciągu pieszo – rowerowego od skrzyżowania z drogą gminną do miejscowości Grabonóg przy drodze powiatowej nr 4907P Gostyń – Pępowo. – dz. nr ewidencyjny 157, obręb Grabonóg.

W związku z powyższym informuję strony postępowania, że mogą zapoznać się z wnioskiem oraz zgłaszać wnioski dowodowe, ewentualne uwagi i zastrzeżenia w Urzędzie Gminy w Piaskach, ul. 6 Stycznia 1 w godzinach pracy Urzędu.Wójt Gminy Piaski

Zenon NormanInformacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Obwieszczenia
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Paweł Andrzejczak
Informację wprowadził: Paweł Andrzejczak
Opublikowany dnia: 2014-07-22
Wprowadzony do BIP dnia: 2014-07-22
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie


Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.