Strona główna » Dokumenty » PRZETARGI » Przetargi - zamówienia publiczne - wyniki postępowań » Przystań Żgaliny – zagospodarowanie terenu przy zbiorniku wodnym w miejscowości Szelejewo Pierwsze na cele rekreacyjne wraz z infrastrukturą towarzyszącą

Przystań Żgaliny – zagospodarowanie terenu przy zbiorniku wodnym w miejscowości Szelejewo Pierwsze na cele rekreacyjne wraz z infrastrukturą towarzyszącą


Piaski, dnia 26.08.2014r.
IZP.271.06.2014OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA


Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2013r., poz. 907 z późń. zm ), Zamawiający tj. Gmina Piaski reprezentowana przez Wójta Gminy Piaski informuje, że w postępowaniu przetargowym na:

„Przystań Żgaliny – zagospodarowanie terenu przy zbiorniku wodnym w miejscowości Szelejewo Pierwsze na cele rekreacyjne wraz z infrastrukturą towarzyszącą”

za najkorzystniejszą uznana została oferta firmy:

Zakład Budowlany „Jan-Bud” Janusz Piskorski
Zalesie Wielkie 62, 63-740 Kobylin
Cena brutto oferty: 305 593,49 zł

Uzasadnienie wyboru: Uzasadnienie wyboru: oferta spełnia wszystkie wymogi formalne i merytoryczne oraz jest najkorzystniejsza na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w pkt. XIV specyfikacji istotnych warunków zamówienia, czyli cena – waga kryterium 100 %, oferta otrzymała 300 pkt.


WÓJT GMINY PIASKI

ZENON NORMAN

Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Przetargi - zamówienia publiczne - wyniki postępowań
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Paweł Andrzejczak
Informację wprowadził: Paweł Andrzejczak
Opublikowany dnia: 2014-08-26
Wprowadzony do BIP dnia: 2014-08-26
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie


Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.