Strona główna » Dokumenty » INFORMACJE » Obwieszczenia » Obwieszczenie Wójta Gminy Piaski w sprawie podjęcia zawieszonego postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn. Zbiornik wodny „Gostyń”.

Obwieszczenie Wójta Gminy Piaski w sprawie podjęcia zawieszonego postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn. Zbiornik wodny „Gostyń”.

Numer dokumentu: *
Rok: 2014

Piaski, dnia 29.08.2014 r.

OS.6220.09.2013

OBWIESZCZENIE


Na podstawie art. 49 art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 267)
zawiadamiam
że Wójt Gminy Piaski wydał postanowienie, w sprawie podjęcia zawieszonego postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn. Zbiornik wodny „Gostyń”.
Inwestor: Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu Rejonowy Oddział w Lesznie, ul. Śniadeckich 5, 64-100 Leszno
Z treścią wydanego postanowienia można zapoznać się w Urzędzie Gminy w Piaskach ul. 6 Stycznia 1, pok. nr 5 w godzinach urzędowania tj. poniedziałek 800-1600, wtorek-piątek 715-1515 oraz w Urzędzie Miejskim w Gostyniu.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń w miejscowościach objętych planowanym przedsięwzięciem, na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy Piaski, Urzędzie Miejskim w Gostyniu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Piaskach (www.bip.piaski-wlkp.pl).

Wójt
Zenon Norman

Pliki do pobrania:Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Obwieszczenia
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Rafal Talarczak
Informację wprowadził: Rafal Talarczak
Opublikowany dnia: 2014-08-29
Wprowadzony do BIP dnia: 2014-08-29
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie


Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.