Strona główna » Dokumenty » PRZETARGI » Przetargi - zamówienia publiczne - wyniki postępowań » Zagospodarowanie miejsca wypoczynku związanego z bł. Edmundem Bojanowskim na rynku w Piaskach

Zagospodarowanie miejsca wypoczynku związanego z bł. Edmundem Bojanowskim na rynku w Piaskach


Piaski, dnia 29.08.2014r.

IZP.271.07.2014OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA


Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( tj. Dz.U. z 2013r., poz. 907 z późń. zm ) , Zamawiający tj. Gmina Piaski reprezentowana przez Wójta Gminy Piaski informuje, że w postępowaniu przetargowym na:
„Zagospodarowanie miejsca wypoczynku związanego z bł. Edmundem Bojanowskim na rynku w Piaskach”
za najkorzystniejszą uznana została oferta firmy:

BRĄZART S.C. JULIUSZ, BARBARA KWIECIŃSKI
UL. WODNA 10, 63-300 PLESZEW
Cena brutto oferty: 78 105,00 zł


Uzasadnienie wyboru: Uzasadnienie wyboru: oferta spełnia wszystkie wymogi formalne i merytoryczne oraz jest najkorzystniejsza na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w pkt. XIV specyfikacji istotnych warunków zamówienia, czyli cena – waga kryterium 100 %, oferta otrzymała 300 pkt.

WÓJT GMINY PIASKI

ZENON NORMAN

 

Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Przetargi - zamówienia publiczne - wyniki postępowań
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Rafal Talarczak
Informację wprowadził: Rafal Talarczak
Opublikowany dnia: 2014-08-29
Wprowadzony do BIP dnia: 2014-08-29
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie


Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.