Strona główna » Dokumenty » RADA GMINY » Protokoły komisji » Protokół Nr 35/2014 ze wspólnego posiedzenia radnych w dniu 26 czerwca 2014r. w Urzędzie Gminy w Piaskach.

Protokół Nr 35/2014 ze wspólnego posiedzenia radnych w dniu 26 czerwca 2014r. w Urzędzie Gminy w Piaskach.

Numer protokołu: 35
Rok: 2014

Protokół Nr 35/2014
ze wspólnego posiedzenia radnych w dniu 26 czerwca 2014r.
w Urzędzie Gminy w Piaskach.Obecni na posiedzeniu:
1. Radni wg listy obecności
2. Przewodnicząca Rady Gminy – Irena Różalska
3. Wójt Gminy – Zenon Norman
4. Sekretarz Gminy – Wiesław Glapka
5. Skarbnik Gminy – Elżbieta Karolczak
6. Dyrektor ZS w Szelejewie – Dorota Dolata
7. Dyrektor ZS w Bodzewie – Zbigniew Jakubowski
8. Dyrektor GOK w Piaskach – Jan Nawrot
9. Pan Grzegorz Klimkowski


Przewodniczący Komisji Oświaty – Radny Stefan Śląski, powitał wszystkich obecnych na wspólnym posiedzeniu. Poinformował, że posiedzenie wspólnych komisji dotyczyć będzie przedstawienia przez Dyrektorów Szkół w Bodzewie oraz w Szelejewie oraz przedstawiciela szkoły w Piaskach spraw dotyczących wykorzystania obiektów sportowych w danej jednostce, Dyrektor GOK w Piaskach oraz Kierownik ZOSz w Piaskach udzielą informacji o organizacji przez placówki kulturalno-oświatowe zajęć i wypoczynku w okresie wakacji letnich dla dzieci i młodzieży, omówieniu projektów uchwał podejmowanych na najbliższej sesji a także spraw bieżących.

Przewodniczący posiedzenia poprosił Pana Grzegorza Klimkowskiego o przedstawienie działalności obiektów sportowych, administrowanych przez Zespół Szkół w Piaskach (hala sportowa, siłownia, Orlik 2012, kompleks sportowy i skate park).

Pan Grzegorz Klimkowski szczegółowo omówił sprawy dotyczące obiektów sportowych, odpowiadał na pytania Radnych.
Informacja stanowi załącznik do protokołu.

Następnie głos zabrał Dyrektor ZS w Bodzewie. Szczegółowo przedstawił informacje o działalności obiektów sportowych w Bodzewie . Odpowiadał na pytania Radnych.
Informacja stanowi załącznik do protokołu.

Dyrektor ZS w Szelejewie poinformowała, że w Szelejewie nie ma obiektów które przynoszą dochody, nie spełniają warunków wynajmu. Całkowity koszt utrzymania ponosi Gmina. Ze względu na to iż w Szelejewie nie ma świetlicy z Sali korzysta środowisko lokalne, które organizuje spotkania. W sezonie zimowym koszt opału wynosi średnio 4000,00 zł, latem 1000,00 zł na miesiąc.
W Szelejewie znajdują się również obiekty: boisko sportowe trawiaste, boisko do piłki plażowej, bieżnia. W tym roku wykonano mini pole golfowe.

Następnie Radni dyskutowali nad utrzymaniem obiektów sportowych w Piaskach oraz w Bodzewie. Poruszali temat utrzymania w/w obiektów . Radnych interesował koszt jaki Gmina dopłaca do utrzymania obiektów.

Po dyskusji radni uznali by Dyrektor ZS w Bodzewie jak również Pan Grzegorz Klimkowski po wakacjach przygotowali % koszt utrzymania obiektów sportowych.

Następnie Dyrektor GOK w Piaskach przedstawił informacje o organizacji wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży w czasie wakacji.
Informacje stanowi załącznik do protokołu.

W związku z nieobecnością Kierownika ZOSz w Piaskach, Pana Andrzeja Koniecznego informację o organizacji wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych złożył Sekretarz Gminy, Pan Wiesław Glapka.


Następnie omówiono projekty uchwał podejmowane na najbliższej sesji Rady Gminy.

Projekty uchwał w sprawie :

- zmian budżetu i zmian w budżecie gminy na 2014r.,
- udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Gostyńskiego

Szczegółowo omówiła Pani Elżbieta Karolczak, Skarbnik Gminy. Odpowiadała na pytania radnych.
Uwag do projektów nie wniesiono.

Projekty uchwał w sprawie:

- zmiany Uchwały Nr XXIX/177/2013 Rady Gminy Piaski z dnia 21 marca 2013r. w sprawie określenia
zasad i trybu udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji przydomowych
oczyszczalni ścieków i sposobu ich rozliczania,
- określenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach i oddziałach
przedszkolnych w szkołach podstawowych w Gminie Piaski,
- zwolnień z podatku od nieruchomości na terenie strefy aktywizacji gospodarczej w Grabonogu,

szczegółowo omówił Sekretarz Gminy, Pan Wiesław Glapka.
Uwag do projektów uchwał nie wniesiono.

Wolnych głosów i wniosków nie było wobec czego Przewodniczący posiedzenia podziękował wszystkim obecnym za udział w posiedzeniu trzech stałych komisji


Na tym protokół zakończono.


Protokółowała: Joanna Polaszyk

Przewodniczący posiedzenia

Stefan Śląski

.


Typ dokumentu: Protokoły komisji
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Rafal Talarczak
Informację wprowadził: Rafal Talarczak
Opublikowany dnia: 2014-09-05
Wprowadzony do BIP dnia: 2014-09-05
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie


Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.