Strona główna » Dokumenty » RADA GMINY » Protokoły komisji » Protokół Nr 13/2014 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytej w dniu 8 września 2014r. w Urzędzie Gminy Piaski.

Protokół Nr 13/2014 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytej w dniu 8 września 2014r. w Urzędzie Gminy Piaski.

Numer protokołu: 13
Rok: 2014

Protokół Nr 13/2014
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytej w dniu 8 września 2014r.
w Urzędzie Gminy Piaski.


Obecni na posiedzeniu :
1. Jan Kędzia - przewodniczący komisji
2. Piotr Matuszewski - zastępca przewodniczącego
3. Helena Sikora - członek komisji
4. Elżbieta Karolczak - Skarbnik Gminy
5. Wiesław Glapka - Sekretarz Gminy

Temat posiedzenia: przedstawienie informacji z wykonania budżetu Gminy Piaski z I półrocze 2014r.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, Pan Jan Kędzia poprosił Skarbnika Gminy, Panią Elżbietę Karolczak o przedstawienie informacji z wykonania budżetu Gminy Piaski z I półrocze 2014r.
Na wstępnie Pani Skarbnik odczytała Uchwałę Nr SO-0953/6/10/Ln/2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 1 września 2014r. w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonej przez Wójta Gminy Piaski informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2014r.
Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu jest pozytywna i stanowi załącznik do protokołu.
Następnie Pani Skarbnik szczegółowo omówiła :
- wykonanie planu dochodów za pierwsze półrocze 2014r.
- wykonanie planu wydatków za pierwsze półrocze 2014r.
- wykonanie wydatków budżetu gminy Piaski na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami za pierwsze półrocze 2014r.
- wykonanie dochodów i wydatków budżetu gminy Piaski związanych z gromadzeniem opłat i kar za korzystanie ze środowiska za pierwsze półrocze 2014r.
- wykonanie przychodów budżetu gminy Piaski za pierwsze półrocze 2014r.
- wykonania dochodów i wydatków budżetu gminy Piaski za pierwsze półrocze 2014r. związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego
- wykonania dotacji udzielonych z budżetu gminy piaski za pierwsze półrocze 2014r.
- stan zobowiązań gminy Piaski za I półrocze 2014r.
- środki na programy finansowane z udziałem środków unijnych
- zmiany w planie wydatków na programy finansowane z udziałem środków unijnych
- informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej w I półroczu 2014r.
- informacje o przebiegu realizacji przedsięwzięć unijnych
- informacje z wykonania wydatków majątkowych za pierwsze półrocze 2014r.
- informacje z wykonania wydatków na fundusz sołecki z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw za pierwsze półrocze 2014r.
- informacje z wykonania planu finansowego za pierwsze półrocze 2014r. Gminnego Ośrodka Kultury w Piaskach
- informacje z wykonania planu finansowego za pierwsze półrocze 2014r. Gminnej Biblioteki Publicznej w Piaskach.

Komisja Rewizyjna nie wniosła zastrzeżeń do przedstawionych informacji z wykonania budżetu Gminy Piaski za I półrocze 2014r.
Informacja z wykonania budżetu Gminy Piaski za I półrocze stanowi załącznik do protokołu.

W wolnych głosach i wnioskach poruszono temat dotyczący budowy drogi: SIMET S.A, drogi na ul. Drzęczewskiej oraz ul. Jodłowej w Piaskach.

Na tym protokół zakończono.
Protokółowała - Joanna Polaszyk

Przewodniczący komisji
Jan Kędzia

Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Protokoły komisji
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Rafal Talarczak
Informację wprowadził: Rafal Talarczak
Opublikowany dnia: 2014-09-08
Wprowadzony do BIP dnia: 2014-12-05
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie


Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.