Strona główna » Dokumenty » INFORMACJE » Komunikaty i ogłoszenia » REGULAMIN PRZYZNAWANIA DOTACJI

REGULAMIN PRZYZNAWANIA DOTACJI

Numer dokumentu: -
Rok: -

Regulamin przyznawania dotacji

 

1.Komisja Opiniująca powołana przez Wójta Gminy Piaski w terminie do 1 miesiąca po zakończeniu terminu składania ofert rozpatruje wnioski i przyznaje dotacje w oparciu o poniższe kryteria wyboru.

2.Wymagana liczba punktów pozwalająca na otrzymanie dotacji wynosi minium 50 % możliwych punktów do zdobycia.

3.Decyzję o zleceniu zadania podejmuje Wójt Gminy Piaski w drodze zarządzenia w oparciu o protokół Komisji Opiniującej.

4.W przypadku przyznania dotacji w wysokości innej niż wnioskowana - podmiot zobowiązany jest do  korekty wniosku.

5.Kryteria wyboru oferty:
a) Podmiot składający wniosek jest organizacją pozarządową lub jednostką prowadzącą działalność pożytku publicznego - 10 pkt.
b) Podmiot posiada doświadczenie w prowadzeniu tego typu działań - 10 pkt
c) Projekt zakłada szeroki zakres oddziaływania przy niskich kosztach wykonania - 10 pkt
d) Oferent posiada dostateczne zasoby kadrowe do przeprowadzenia zadania - 10 pkt
e) Oferent złożył kompletną ofertę w określonym terminie zgodną z priorytetami gminy na rok 2005 - 10 pkt
f) Oferent posiada doświadczenie we współpracy z samorządem - 10 pkt
g) Projekt zakłada udział środków własnych - 10 pkt

6.Wójt Gminy Piaski zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania konkursowego w przypadku zaistnienia uzasadnionych przyczyn

7.Skład Komisji Opiniującej oraz regulamin jej pracy ustala Wójt Gminy Piaski w drodze zarzadzenia.

8.Podmiot dotowany, po zakończeniu zadania, zobowiązany jest do przedstawienia całościowego sprawozdania merytorycznego i finansowego z wykonania zadania zgodnego ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003r. (Dz. U. Nr 193, poz.1891) w terminie miesiąca od zakończenia zadania.

9.Dodatkowych informacji na temat warunków i możliwości uzyskania dotacji udziela Dział Promocji i Kultury Urzędu Gminy Piaski tel. 5719030

 
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Komunikaty i ogłoszenia
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Paweł Andrzejczak
Informację wprowadził: Paweł Andrzejczak
Opublikowany dnia: 2003-10-29
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-21
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie


Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.