Strona główna » Dokumenty » INFORMACJE » Komunikaty i ogłoszenia » Komunikat Wójta Gminy Piaski w sprawie segregacji odpadów

Komunikat Wójta Gminy Piaski w sprawie segregacji odpadów

Numer dokumentu: *
Rok: 2015

Uwaga Mieszkańcy!!!

Wójt Gminy Piaski informuje właścicieli nieruchomości, którzy zadeklarowali selektywną zbiórkę odpadów, o nieprawidłowościach w zbiórce tych odpadów, które skutkować mogą wszczęciem postępowania w sprawie podwyższenia opłaty.
Przeprowadzona w ostatnich miesiącach zbiórka odpadów zebranych selektywnie (tworzyw sztucznych) wykazała, że w workach przeznaczonych na tworzywa sztuczne znajdują się inne frakcje odpadów.
Wobec powyższego zostanie przeprowadzona wnikliwa kontrola segregacji odpadów, a każde niedostosowanie się do niżej wymienionych zasad skutkować będzie wydaniem decyzji w sprawie podwyższenia opłaty z 9,00 zł na 15,00 zł od osoby.

Jednocześnie przypomina się:
Do worków białych przeznaczonych na szkło białe wrzucamy wyłącznie białe, niepotłuczone szkło opakowaniowe, np. butelki po sokach, słoiki po przetworach, szklane opakowania po kosmetykach, opakowania po alkoholach itp.
Do worków zielonych przeznaczonych na szkło kolorowe wrzucamy wyłącznie kolorowe, niepotłuczone szkło opakowaniowe, np. kolorowe butelki po sokach, alkoholach, szklane opakowania po kosmetykach itp.
Do wyżej wymienionych worków nie wolno wrzucać: opakowań po lekarstwach, termometrów, strzykawek, szkła tłuczonego, okiennego, misek szklanych, szklanek, kieliszków, talerzy, doniczek, szyb i lusterek samochodowych, żarówek, świetlówek, reflektorów, ekranów, luster, ceramiki, porcelany, figurek, fajansu, zniczy, kapsli, zatyczek, zakrętek metalowych.
Wszystkie butelki i słoiki powinny być odkręcone, a nakrętki metalowe i kapselki plastikowe należy wrzucać do worka na tworzywa sztuczne, metal i opakowania wielomateriałowe (worek żółty).
Do worków żółtych przeznaczonych na tworzywa sztuczne, metal i opakowania wielomateriałowe wrzucamy wyłącznie plastikowe butelki po napojach, folie, kubki po jogurtach, kartony po sokach, po mleku, po śmietanie, butelki po szamponach, płynach, puszki po konserwach, puszki po napojach itp. Butelki plastikowe powinny być odkręcone i zgniecione, tak aby zajmowały jak najmniej miejsca. Nie wolno wrzucać odpadów typu: pampersy (odpad zmieszany), szkło, papier i innych frakcji odpadów niż wyżej wymienione.
Do worka niebieskiego przeznaczonego na papier i tekturę wyrzucamy wyłącznie niezatłuszczony, suchy papier i tekturę, np. tapety, gazety, kartony (opakowanie zbiorcze), zeszyty, ulotki, książki itp.
Nie wrzucamy natomiast mokrego papieru, art. higienicznych.
Uwaga!!! Nie wrzucamy tu kartonów po sokach czy mleku.
Do worka brązowego przeznaczonego na odpady biodegradowalne wrzucamy odpady z ogrodów, np. chwasty, drobne gałązki, trawa, liście oraz odpady kuchenne pochodzenia roślinnego (obierki, skorupki jaj, łupiny orzechów, resztki warzyw i owoców, fusy po kawie i herbacie).
Nie wrzucamy np. mięsa, resztek obiadowych, chleba, zepsutej i przeterminowanej żywności, odchodów zwierzęcych, roślin zaatakowanych chorobami, popiołu, zanieczyszczonych trocin po zwierzętach.
Natomiast w pojemnikach na zmieszane odpady znajdują się pozostałe po wysegregowaniu odpady, np. popiół, zatłuszczony papier, potłuczone szkło, pampersy. Nie wrzucamy tutaj odpadów niebezpiecznych, takich jak: sprzęt elektryczny i elektroniczny, baterie, świetlówki, leki, chemikalia, odpadów wielkogabarytowych (osobna segregacja – PSZOK Smogorzewo).

Niezastosowanie się do powyższych zasad spowoduje, że Gmina poniesie wyższe koszty zagospodarowania odpadów, a to z kolei wpłynie na podwyższenie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Wójt Gminy Piaski
Wiesław Glapka
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Komunikaty i ogłoszenia
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Rafal Talarczak
Informację wprowadził: Rafal Talarczak
Opublikowany dnia: 2015-04-09
Wprowadzony do BIP dnia: 2015-04-09
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie


Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.