Strona główna » Dokumenty » INFORMACJE » Komunikaty i ogłoszenia » Konkurs ofert na Organizowanie wypoczynku letniego (w czasie wakacji) w formie półkolonii dla dzieci z Zespołów Szkół Gminy Piaski w tym dla dzieci z grup ryzyka objętych programem socjoterapeutycznym

Konkurs ofert na Organizowanie wypoczynku letniego (w czasie wakacji) w formie półkolonii dla dzieci z Zespołów Szkół Gminy Piaski w tym dla dzieci z grup ryzyka objętych programem socjoterapeutycznym

Numer dokumentu: -
Rok: -

Ogłoszenie

Na podstawie art. 13 ust. I ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Dz. U Nr 96 poz. 873 z późniejszymi zmianami oraz Uchwały Rady Gminy Nr XVIII/03/2004 z dnia 22 października 2004 roku w sprawie: trybu postępowania o udzielenie z budżetu gminy dotacji celowych na realizację zadań innych niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie sposobu rozliczania przyznanej dotacji oraz kontroli wykonania zleconego zadania.Wójt Gminy Piaski ogłasza z dniem 6 kwietnia otwarty konkurs ofertowy na realizację w 2006 roku zadania publicznego przez organizacje pozarządowe pod nazwą:
"Organizowanie wypoczynku letniego (w czasie wakacji) w formie półkolonii dla dzieci z Zespołów Szkół Gminy Piaski w tym dla dzieci z grup ryzyka objętych programem socjoterapeutycznym".

Wysokość środków na realizacje tego zadania w 2006 roku wynosi 24.750 zł.

Zlecenie realizacji zadania publicznego nastąpi w formie wsparcia tego zadania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji.
Warunki realizacji zadania:
- organizacja musi być zgodna z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 21 stycznia 1997 roku w sprawie warunków, jakie muszą spełnić organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania (Dz. U. z 1996 roku Nr 67 poz. 329 i Nr 106 poz. 496)
- organizacja wypoczynku dla min. 291 dzieci z terenu Gminy Piaski
- organizacja wypoczynku w formie półkolonii z wykorzystaniem bazy lokalowej Zespołów Szkół w Piaskach,  Szelejewie i Bodzewie
- zapewnienie kadry zgodnie z wymaganiami rozporządzenia
- zapewnienie transportu i ubezpieczenia uczestnikom wypoczynku
- zapewnienie wyżywienia dla uczestników
- zapewnienie urozmaiconego programu zajęć z uwzględnieniem tematyki z zakresu socjoterapii
- wymagane jest min. 3 letnie doświadczenie w organizacji wypoczynku dla dzieci
- wypoczynek winien trwać min. 5 dni
W konkursie mogą uczestniczyć następujące podmioty:
- organizacje pozarządowe
- osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej i o stosunku Państwa do innych Kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenia pożytku publicznego
- jednostki organizacyjne podlegające organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowane
Dotacja zostanie przyznana podmiotowi wyłonionemu w drodze otwartego konkursu ofert.
Postępowanie konkursowe odbywać się będzie przy uwzględnieniu zasad określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96 poz. 873 z późniejszymi zmianami) oraz regulaminu przyznawania dotacji. Termin nadsyłania ofert konkursowych: 30 dni od daty ogłoszenia konkursu.

                                                                                                                       Wójt

                                                                                                               Zenon Norman 


 
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Komunikaty i ogłoszenia
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Paweł Andrzejczak
Informację wprowadził: Paweł Andrzejczak
Opublikowany dnia: 2004-10-22
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-21
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie


Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.