Strona główna » Dokumenty » PRZETARGI » Przetargi - zamówienia publiczne - wyniki postępowań » Remont i przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Michałowo

Remont i przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Michałowo


Piaski, dnia 02.09.2015r.

IZP.271.03.2015

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIANa podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( tj. Dz.U. z 2013r., poz. 907 z późń. zm ) , Zamawiający tj. Gmina Piaski reprezentowana przez Wójta Gminy Piaski informuje, że w postępowaniu przetargowym na:
„Remont i przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Michałowo”
za najkorzystniejszą uznana została oferta firmy:

Przedsiębiorstwo Drogowe „Drogbud”- Gostyń Sp. z o.o.
Grabonóg 69b, 63-800 Gostyń
Cena brutto oferty: 199 912,29 zł

Uzasadnienie wyboru: Oferta spełnia wszystkie wymogi formalne i merytoryczne oraz jest najkorzystniejsza na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w pkt. XIV specyfikacji istotnych warunków zamówienia, czyli: cena brutto - waga kryterium 98%., termin płatności za faktury – 2%. Oferta otrzymała 300,00 pkt.

WÓJT GMINY PIASKI

/-/ WIESŁAW GLAPKA

 

Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Przetargi - zamówienia publiczne - wyniki postępowań
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Rafal Talarczak
Informację wprowadził: Rafal Talarczak
Opublikowany dnia: 2015-09-02
Wprowadzony do BIP dnia: 2015-09-02
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie


Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.