Strona główna » Dokumenty » PRZETARGI » Przetargi - zamówienia publiczne - wyniki postępowań » Budowa chodnika w ciągu ul. Warszawskiej w Piaskach wraz z budową kanalizacji deszczowej

Budowa chodnika w ciągu ul. Warszawskiej w Piaskach wraz z budową kanalizacji deszczowej


Piaski, dnia 08.09.2015r.

IZP.271.02.2015

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIANa podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( tj. Dz.U. z 2013r., poz. 907 z późń. zm ) , Zamawiający tj. Gmina Piaski reprezentowana przez Wójta Gminy Piaski informuje, że w postępowaniu przetargowym na:
„Budowa chodnika w ciągu ul. Warszawskiej w Piaskach wraz z budową kanalizacji deszczowej”
za najkorzystniejszą uznana została oferta firmy:

PUB Brukpol S.C.
Strzelce Wielkie 81c
63-820 Piaski
Cena brutto oferty: 531 686,04 zł

Uzasadnienie wyboru: Oferta spełnia wszystkie wymogi formalne i merytoryczne oraz jest najkorzystniejsza na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w pkt. XIV specyfikacji istotnych warunków zamówienia, czyli: cena brutto - waga kryterium 98%., termin płatności za faktury – 2%. Oferta otrzymała 300,00 pkt.


WÓJT GMINY PIASKI

/-/ WIESŁAW GLAPKA
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Przetargi - zamówienia publiczne - wyniki postępowań
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Rafal Talarczak
Informację wprowadził: Rafal Talarczak
Opublikowany dnia: 2015-09-08
Wprowadzony do BIP dnia: 2015-09-08
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie


Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.