Strona główna » Dokumenty » INFORMACJE » Komunikaty i ogłoszenia » Ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji projektu rocznego programu współpracy Gminy Piaski z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016.

Ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji projektu rocznego programu współpracy Gminy Piaski z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016.

Numer dokumentu: *
Rok: 2015

OGŁOSZENIE

Ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji projektu rocznego programu współpracy Gminy Piaski z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016.

Działając na podstawie art. 5a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014r., poz. 1118 z późn. zmianami) oraz Uchwały nr XLVIII/323/2010 Rady Gminy Piaski z dnia 26 października 2010 r. w sprawie: określenia szczegółowego sposobu konsultowania z Radą Działalności Pożytku Publicznego Gminy Piaski lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3. Ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów i aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

Wójt Gminy Piaski ogłasza konsultacje projektu Rocznego Programu Współpracy Gminy Piaski Organizacjami Pozarządowymi na 2016 rok.

I. Cel konsultacji.
Celem konsultacji jest zapewnienie form dialogu społecznego oraz wzajemnego uzyskiwania informacji i opinii w zakresie współpracy i podejmowania aktów prawa miejscowego.

II. Przedmiot konsultacji
Przedmiotem konsultacji jest projekt Rocznego Programu Współpracy Gminy Piaski z Organizacjami Pozarządowymi na 2016 r.

III. Czas rozpoczęcia i zakończenia konsultacji.
1. Termin rozpoczęcia konsultacji ustala się na 15 września 2015 r.
2. Termin zakończenia konsultacji ustala się na 15 października 2015 r.

IV. Forma konsultacji.
1. Projekt Rocznego Programu Współpracy Gminy Piaski z Organizacjami Pozarządowymi na 2016 rok zostanie na 30 dni udostępniony na stronie internetowej www.piaski-wlkp.pl , Biuletynie Informacji Publicznej oraz zostanie wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Piaski.

2. Uwagi i propozycje do projektu Rocznego Programu Współpracy można zgłaszać w czasie trwania konsultacji na dołączonym wniosku poprzez:

1) - przesłanie propozycji zmian na adres s.nowak@piaski-wlkp.pl

2) - złożenie propozycji zmian w sekretariacie Urzędu Gminy Piaski, ul. 6 Stycznia 1

V. Zasięg terytorialny konsultacji.
Zasięgiem terytorialnym objętym przedmiotem konsultacji jest teren Gminy Piaski.

Wójt Gminy Piaski

Wiesław GlapkaZałączniki:
Projekt uchwały i programu
Formularz konsultacji

Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Komunikaty i ogłoszenia
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Rafal Talarczak
Informację wprowadził: Rafal Talarczak
Opublikowany dnia: 2015-09-15
Wprowadzony do BIP dnia: 2015-09-15
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie


Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.