Strona główna » Dokumenty » INFORMACJE » Komunikaty i ogłoszenia » Ogłoszenie o zwołaniu XV Sesji Rady Gminy Piaski

Ogłoszenie o zwołaniu XV Sesji Rady Gminy Piaski


                                                 
O G Ł O S Z E N I E

Uprzejmie zapraszam na XV sesję  Rady Gminy Piaski, która odbędzie się dnia 22 kwietnia 2004r. / czwartek / o godz. 13.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Piaskach ul. Strzelecka 4.

Porządek obrad:
1. Otwarcie, powitanie, stwierdzenie kworum
2. Informacja na temat porządku obrad
3. Przyjęcie protokółu z poprzedniej sesji
4. Sprawozdanie Przewodniczącej Rady Gminy
5. Sprawozdania przewodniczących komisji
6. Sprawozdanie Wójta Gminy.
7. Sprawozdanie radnego powiatowego
8. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2003.
9. Sprawozdanie z wykonania budżetu oświaty za rok 2003.
10. Sprawozdanie z działalności GOPS za rok 2003.
11. Opinia i sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z wykonania budżetu gminy za rok 2003.
12. Dyskusja nad sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy.
13. Głosowanie nad wnioskiem Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy za rok miniony /  uchwała/
14. Podjęcie uchwał w sprawie :
- zmian budżetu i zmian w budżecie gminy
- zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Piaski
- ustalenia stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg gminnych dla których zarządcą jest Gmina Piaski, na cele nie związane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu.
- zwolnienia Pani Aldony Grześkowiak Węglarz- dyrektora Zespołu Szkół w Piaskach  od obowiązku realizacji zajęć dydaktycznych od 10 marca 2004r. do końca roku szkolnego.
15. Zapytania, interpelacje, wolne głosy i wnioski
16. Zakończenie.

                                                                                                     Przewodnicząca Rady Gminy
                                                                                                                Irena Różalska
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Komunikaty i ogłoszenia
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Paweł Andrzejczak
Informację wprowadził: Paweł Andrzejczak
Opublikowany dnia: 2004-04-22
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie


Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.