Strona główna » Dokumenty » INFORMACJE » Komunikaty i ogłoszenia » Ogłoszenie o zwołaniu XVI Sesji Rady Gminy Piaski

Ogłoszenie o zwołaniu XVI Sesji Rady Gminy Piaski


O G Ł O S Z E N I E

Uprzejmie zapraszam na XVI sesję  Rady Gminy Piaski, która odbędzie się dnia 30 czerwca 2004r. (środa)  o godz. 13:00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Piaskach ul. Strzelecka 4.

Porządek obrad:
1.  Otwarcie, powitanie, stwierdzenie kworum
2.  Informacja na temat porządku obrad
3.  Przyjęcie protokółu z poprzedniej sesji
4.  Sprawozdanie Przewodniczącej Rady Gminy
5.  Sprawozdania przewodniczących komisji
6.  Sprawozdanie Wójta Gminy.
7.  Sprawozdanie radnego powiatowego
8.  Informacja Przewodniczącego Zarządu Międzygminnego Związku Turystycznego  "Wielkopolska Gościnna " na temat rozwoju turystyki i dalszych kierunków działania w tym zakresie.
9.  Informacja przedstawicieli Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na temat wprowadzenia programu działań mających na celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych dla obszarów szczególnie narażonych w zlewni Orli i Rowu Polskiego.
10.  Podjęcie uchwał w sprawie :
-zmian budżetu i zmian w budżecie gminy
-ustalenia opłat za usługi świadczone przez przedszkole samorządowe czynne 5 i więcej godzin
-zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu
-zmiany uchwały Rady Gminy Piaski z dnia 27 lutego 2001r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata
-przeznaczenia umorzonej części pożyczki z WFOŚiGW w Poznaniu
11.  Przedstawienie pisma Zarządu Powiatu w sprawie przejęcia Ośrodka Zdrowia w Piaskach.
12.  Przedstawienie sprawy dotyczącej ewentualnego przejęcia przez samorząd gminy  Piaski dróg powiatowych.
13.  Zapytania, interpelacje, wolne głosy i wnioski
14.  Zakończenie.

                                                                                                Przewodnicząca
                                                                                             Rady Gminy Piaski

                                                                                                Irena Różalska
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Komunikaty i ogłoszenia
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Paweł Andrzejczak
Informację wprowadził: Paweł Andrzejczak
Opublikowany dnia: 2004-06-30
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie


Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.