Strona główna » Dokumenty » INFORMACJE » Komunikaty i ogłoszenia » Ogłoszenie o zwołaniu XVII Sesji Rady Gminy Piaski

Ogłoszenie o zwołaniu XVII Sesji Rady Gminy PiaskiO G Ł O S Z E N I E

Uprzejmie zapraszam na XVII sesję  Rady Gminy Piaski, która odbędzie się dnia 24 września 2004r. / piątek /  o godz. 13.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Piaskach ul. Strzelecka 4.

Porządek obrad:
1. Otwarcie, powitanie, stwierdzenie kworum
2. Informacja na temat porządku obrad
3. Przyjęcie protokółu z poprzedniej sesji
4. Sprawozdanie Przewodniczącej Rady Gminy
5. Sprawozdania przewodniczących komisji
6. Sprawozdanie Wójta Gminy.
7. Sprawozdanie radnego powiatowego
8. Podjęcie uchwał w sprawie :
- zmian budżetu i zmian w budżecie gminy
- nadanie nazwy ulicy w Piaskach na osiedlu Drzęczewo .
- zaopiniowanie wniosku o przyznanie środków finansowych na przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych położonej w Strzelcach Wielkich
- zaopiniowanie wniosku o przyznanie środków finansowych na przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych położonej w Rębowie.
- uchylenia uchwały  Rady Gminy Piaski Nr  XII/66/2003r. z dnia 12 grudnia 2003r. w sprawie utworzenia Zakładu Gospodarki Komunalnej w Piaskach.
- zatwierdzenie planu rozwoju lokalnego Gminy Piaski na lata 2004 - 2006.
- przyznania i zwrotu wydatków przeznaczonych na dożywianie uczniów realizowanych w ramach zadań własnych gminy.
- zasad zwrotu przez świadczeniobiorców wydatków za usługi opiekuńcze.
9. Zapytania, interpelacje, wolne głosy i wnioski
10. Zakończenie

                                                                                                     Przewodnicząca Rady Gminy

                                                                                                                Irena Różalska
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Komunikaty i ogłoszenia
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Paweł Andrzejczak
Informację wprowadził: Paweł Andrzejczak
Opublikowany dnia: 2004-09-24
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie


Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.