Strona główna » Dokumenty » INFORMACJE » Komunikaty i ogłoszenia » Ogłoszenie o zwołaniu XVIII Sesji Rady Gminy Piaski

Ogłoszenie o zwołaniu XVIII Sesji Rady Gminy Piaski


                                                 

O G Ł O S Z E N I E

Uprzejmie zapraszam na XVIII sesję  Rady Gminy Piaski, która odbędzie się dnia 22 października / piątek / o godz. 13.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Piaskach ul. Strzelecka 4.

Porządek obrad:
1. Otwarcie, powitanie, stwierdzenie kworum
2. Informacja na temat porządku obrad
3. Przyjęcie protokółu z poprzedniej sesji
4. Sprawozdanie Przewodniczącej Rady Gminy
5. Sprawozdania przewodniczących komisji
6. Sprawozdanie Wójta Gminy.
7. Sprawozdanie radnego powiatowego
8. Podjęcie uchwał w sprawie :
- zmian budżetu i zmian w budżecie gminy na 2004r.
- przyjęcia  planu rozwoju lokalnego Gminy Piaski na lata 2004 - 2006
- trybu postępowania o udzielenie z budżetu gminy dotacji celowych na realizację zadań innych niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, sposobu rozliczania przyznanej dotacji oraz kontroli wykonania zleconego zadania
- statutu  gminnej jednostki organizacyjnej o nazwie "Zespół Obsługi Szkół"
- pomocy rzeczowej Powiatowi Gostyńskiemu w 2004r.
- udzielenia pomocy finansowej powiatowi Gostyńskiemu w 2004r.
- wyrażenia woli utworzenia "Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości Powiatu Gostyńskiego"  w Gostyniu
- dofinansowania gabinetu rehabilitacji znajdującego się w pomieszczeniach O.O. Bonifratrów Piaski-Marysin.
9. Zapytania, interpelacje, wolne głosy i wnioski
10. Zakończenie.

                                                                                                          Przewodnicząca Rady

                                                                                                                Irena Różalska
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Komunikaty i ogłoszenia
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Paweł Andrzejczak
Informację wprowadził: Paweł Andrzejczak
Opublikowany dnia: 2004-10-18
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie


Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.