Strona główna » Dokumenty » INFORMACJE » Komunikaty i ogłoszenia » Ogłoszenie o zwołaniu XXI Sesji Rady Gminy Piaski

Ogłoszenie o zwołaniu XXI Sesji Rady Gminy Piaski


Piaski, dnia 30.11.2004. r.

 

 

O G Ł O S Z E N I E

 

Uprzejmie zapraszam na XXI sesję Rady Gminy Piaski, która odbędzie się dnia 7 grudnia 2004r. /wtorek/ o godz. 13.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Piaskach ul. Strzelecka 4.

Porządek obrad:
1. Otwarcie, powitanie, stwierdzenie kworum
2. Informacja na temat porządku obrad
3. Przyjęcie protokółu z poprzedniej sesji
4. Sprawozdania przewodniczących komisji
5. Sprawozdanie radnego powiatowego
6. Podjęcie uchwał w sprawie :
-  zmian budżetu i zmian w budżecie gminy na 2004r.
-  ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
-  ustalenia stawek podatku od nieruchomości
-  średniej ceny skupu żyta za 1 kwintal
-  ustalenia stawek podatku od posiadania psów
-  ustalenia dziennej stawki opłaty targowej
-  przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2005.
7. Zapytania, interpelacje, wolne głosy i wnioski
8. Zakończenie.

                                                                                              Przewodnicząca Rady Gminy

                                                                                                        Irena Różalska
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Komunikaty i ogłoszenia
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Paweł Andrzejczak
Informację wprowadził: Paweł Andrzejczak
Opublikowany dnia: 2004-12-07
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie


Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.