Strona główna » Dokumenty » INFORMACJE » Komunikaty i ogłoszenia » Ogłoszenie o zwołaniu XXII Sesji Rady Gminy Piaski

Ogłoszenie o zwołaniu XXII Sesji Rady Gminy Piaski


Piaski, dnia 14 grudnia 2004 r.

 

O G Ł O S Z E N I E

Uprzejmie zapraszam na XXII sesję Rady Gminy Piaski, która odbędzie się dnia 30 grudnia 2004r./czwartek/ o godz. 13:00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Piaskach ul. Strzelecka 4.

Porządek obrad:
1. Otwarcie, powitanie, stwierdzenie kworum
2. Informacja na temat porządku obrad
3. Przyjęcie protokółu z poprzedniej sesji
4. Sprawozdanie Przewodniczącej Rady Gminy
5. Sprawozdania przewodniczących komisji
6. Sprawozdanie Wójta Gminy.
7. Sprawozdanie radnego powiatowego
8. Podjęcie uchwał w sprawie :
   - uchwalenia budżetu  gminy na 2005r.
   - zmian budżetu i zmian w budżecie gminy na 2004r.
   - zasad udzielania oraz wysokości dotacji z budżetu gminy na prace restauratorskie i roboty budowlane w kościele  parafialnym w Piaskach
   - zmiany wynagrodzenia Wójta Gminy
   - regulaminu określającego na rok 2005 wysokości stawek i warunków przyznawania oraz wypłacania dodatków, motywacyjnego, funkcyjnego a także szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe ,godziny doraźnych zastępstw i nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach, placówkach dla których organem prowadzącym jest Gmina Piaski.
   - ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli szkół, przedszkola oraz sposobu podziału środków na te nagrody, dla których organem prowadzącym jest Gmina Piaski.
   - wysokości nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dla nauczycieli uczących w szkołach i przedszkolu, dla których organem prowadzącym jest Gmina Piaski.
9. Zapytania, interpelacje, wolne głosy i wnioski
10.Zakończenie.

                                                                                           Przewodnicząca Rady Gminy

                                                                                                     Irena Różalska
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Komunikaty i ogłoszenia
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Paweł Andrzejczak
Informację wprowadził: Paweł Andrzejczak
Opublikowany dnia: 2004-12-14
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie


Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.