Strona główna » Dokumenty » INFORMACJE » Komunikaty i ogłoszenia » Ogłoszenie o zwołaniu XXIII Sesji Rady Gminy Piaski

Ogłoszenie o zwołaniu XXIII Sesji Rady Gminy Piaski


O G Ł O S Z E N I E

 

Uprzejmie zapraszam na XXIII sesję Rady Gminy Piaski, która odbędzie się dnia 27 stycznia 2005r. /czwartek/  o godz. 13.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Piaskach ul. Strzelecka 4.
Porządek obrad:
1. Otwarcie, powitanie, stwierdzenie kworum
2. Informacja na temat porządku obrad
3. Przyjęcie protokółu z poprzedniej sesji
4. Sprawozdania przewodniczących komisji
5. Sprawozdanie Wójta Gminy.
6. Sprawozdanie radnego powiatowego
7. Podjęcie uchwał w sprawie : 
- wyrażenia zgody na współfinansowanie i realizację projektu modernizacji Gminnego Ośrodka Kultury.
- przyjęcia "opisu planowanych do realizacji zadań wraz z uzasadnieniem" przyjętych przez zebranie wiejskie wsi Piaski.       
- zmian budżetu i zmian w budżecie gminy na 2005r.
- regulaminu określającego na rok 2005 wysokości stawek i warunków przyznawania oraz wypłacania dodatków, motywacyjnego, funkcyjnego a także szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe, godziny doraźnych zastępstw i nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach, placówkach dla których organem prowadzącym jest Gmina Piaski.
- wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie nieruchomości z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa na realizację inwestycji kulturalnych
- wystąpienia o zniesienie i zmianę urzędowych nazw miejscowości na terenie gminy Piaski, powiat gostyński, województwo wielkopolskie.
8. Zapytania, interpelacje, wolne głosy i wnioski
9. Zakończenie.

                                                                                                            Przewodniczaca Rady Gminy

                                                                                                                      Irena Różalska
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Komunikaty i ogłoszenia
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Paweł Andrzejczak
Informację wprowadził: Paweł Andrzejczak
Opublikowany dnia: 2005-01-27
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie


Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.