Strona główna » Dokumenty » INFORMACJE » Komunikaty i ogłoszenia » Ogłoszenie o zwołaniu XXIV Sesji Rady Gminy Piaski

Ogłoszenie o zwołaniu XXIV Sesji Rady Gminy Piaski


O G Ł O S Z E N I E

Uprzejmie zapraszam na XXIV sesję Rady Gminy Piaski, która odbędzie się 25 lutego /piątek/ o godz. 13:00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Piaskach ul. Strzelecka 4.
Porządek obrad:
1. Otwarcie, powitanie, stwierdzenie kworum
2. Informacja na temat porządku obrad
3. Przyjęcie protokółu z poprzedniej sesji
4. Spotkanie ze Starostą Powiatu Gostyńskiego
5. Sprawozdanie Przewodniczącej Rady Gminy
6. Sprawozdania przewodniczących komisji
7. Sprawozdanie Wójta Gminy.
8. Sprawozdanie radnego powiatowego
9. Podjęcie uchwał w sprawie :        
- zmian budżetu i zmian w budżecie gminy na 2004r.
- zmiany uchwały Nr XXIII/131/2005 Rady Gminy z dnia 27 stycznia 2005r.
- regulaminu określającego na rok 2005 wysokości stawek i warunków przyznawania oraz wypłacania dodatków, motywacyjnego, funkcyjnego a także szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe ,godziny doraźnych zastępstw i nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach, placówkach dla których organem prowadzącym jest Gmina Piaski
- uchylenia uchwały Rady Gminy Nr XXII/128/2004 z dnia 30 grudnia 2004r. w sprawie  wysokości nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dla nauczycieli uczących w szkołach i przedszkolu, dla których organem prowadzącym jest Gmina Piaski.
- wysokości nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dla nauczycieli uczących w szkołach i przedszkolu, dla których organem prowadzącym jest Gmina Piaski.
- wystąpienia o uzyskanie pozytywnej opinii Kuratora Oświaty na funkcjonowanie Zespołów Szkół w Piaskach, Szelejewie i Bodzewie
- przyjęcie planu pracy Rady Gminy Piaski na 2005r.
- zatwierdzenie planu pracy komisji rewizyjnej na rok 2005
9. Zapytania, interpelacje, wolne głosy i wnioski
10.Zakończenie.

                                                                                                     Przewodnicząca Rady Gminy

                                                                                                               Irena Różalska
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Komunikaty i ogłoszenia
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Paweł Andrzejczak
Informację wprowadził: Paweł Andrzejczak
Opublikowany dnia: 2005-01-27
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie


Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.