Strona główna » Dokumenty » INFORMACJE » Komunikaty i ogłoszenia » Ogłoszenie o zwołaniu XXV Sesji Rady Gminy Piaski

Ogłoszenie o zwołaniu XXV Sesji Rady Gminy Piaski


O G Ł O S Z E N I E

Uprzejmie zapraszam na XXV sesję  Rady Gminy Piaski, która odbędzie się 31 marca /czwartek/ o godz. 13:00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Piaskach ul. Strzelecka 4.

Porządek obrad:
1. Otwarcie, powitanie, stwierdzenie kworum
2. Informacja na temat porządku obrad
3. Przyjęcie protokółu z poprzedniej sesji
4. Stan bezrobocia na terenie gminy i powiatu - wystąpienie Dyrektora PUP w Gostyniu, Pana Jerzego Hejduka 
5. Sprawozdania przewodniczących komisji
6. Sprawozdanie Wójta Gminy.
7. Sprawozdanie radnego powiatowego
8. PODJĘCIE  UCHWAŁ  W  SPRAWIE:        
- zmian budżetu i zmian w budżecie gminy na 2005r.
- wyboru banku do obsługi budżetu  Gminy Piaski
- wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie nieruchomości z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa
- uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze  socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Piaski
- zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę
- ustalenia wysokości diet dla przewodniczącego, zastępców, przewodniczących komisji , radnych
- ustalenia wysokości diet dla przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy
9. Zapytania, interpelacje, wolne głosy i wnioski
10. Zakończenie.

                                                                                               Przewodnicząca Rady Gminy

                                                                                                         Irena Różalska
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Komunikaty i ogłoszenia
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Paweł Andrzejczak
Informację wprowadził: Paweł Andrzejczak
Opublikowany dnia: 2005-03-21
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie


Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.