Strona główna » Dokumenty » INFORMACJE » Komunikaty i ogłoszenia » Ogłoszenie o zwołaniu XXVI Sesji Rady Gminy Piaski

Ogłoszenie o zwołaniu XXVI Sesji Rady Gminy Piaski


O G Ł O S Z E N I E

Uprzejmie zapraszam na XXVI sesję  Rady Gminy Piaski, która odbędzie się 22 kwietnia 2005r. /piątek/ o godz. 13:00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Piaskach ul. Strzelecka 4.

Porządek obrad:
1. Otwarcie, powitanie, stwierdzenie kworum
2. Informacja na temat porządku obrad
3. Przyjęcie protokółu z poprzedniej sesji
4. Sprawozdania przewodniczących komisji
5. Sprawozdanie Wójta Gminy.
6. Sprawozdanie radnego powiatowego
7. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2004.
8. Sprawozdanie z wykonania budżetu oświaty za rok 2004.
9. Sprawozdanie z działalności GOPS za rok 2004.
10. Opinia i sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z wykonania budżetu gminy za rok 2004.
11. Dyskusja nad sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy.
12. Głosowanie nad wnioskiem Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy za rok miniony /uchwała/
13. PODJĘCIE  UCHWAŁ  W  SPRAWIE:    
- zmian budżetu i zmian w budżecie gminy na 2005r.
- zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego GOK Piaski
- zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego GBP  Piaski
14. Zapytania, interpelacje, wolne głosy i wnioski
15. Zakończenie.

                                                                                                     Przewodnicząca Rady Gminy

                                                                                                                Irena Różalska
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Komunikaty i ogłoszenia
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Paweł Andrzejczak
Informację wprowadził: Paweł Andrzejczak
Opublikowany dnia: 2005-04-22
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie


Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.