Strona główna » Dokumenty » INFORMACJE » Komunikaty i ogłoszenia » Ogłoszenie o zwołaniu XXVIII Sesji Rady Gminy Piaski

Ogłoszenie o zwołaniu XXVIII Sesji Rady Gminy Piaski



O G Ł O S Z E N I E

Uprzejmie zapraszam na XXVIII sesję  Rady Gminy Piaski, która odbędzie się 30 czerwca 2005r. /czwartek/ o godz. 13:00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Piaskach ul. Strzelecka 4.
Porządek obrad:
1. Otwarcie, powitanie, stwierdzenie kworum
2. Informacja na temat porządku obrad
3. Przyjęcie protokółu z poprzedniej sesji
4. Sprawozdania przewodniczących komisji
5. Sprawozdanie Wójta Gminy
6. Sprawozdanie radnego powiatowego
7. Przedstawienie sprawy wykupu szpitala w Gostyniu
8. Informacja dotycząca  stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy Piaski
9. Oświata na terenie gminy w roku szkolnym 2005/2006
10. PODJĘCIE  UCHWAŁ  W  SPRAWIE:
- zmian budżetu i zmian w budżecie gminy na 2005r.
- zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Piaski za I półrocze roku budżetowego
- wyrażenia zgody na przejęcie przez Gminę Piaski pomocy finansowej z budżetu Województwa Wielkopolskiego oraz zawarcia w tej mierze porozumienia pomiędzy Gminą Piaski a Województwem Wielkopolskim
- zamiaru przejęcia części linii kolejowej Nr 366 Miejska Górka- Kościan na odcinku położonym na terenie Gminy Piaski
- wystąpienia z Międzygminnego Związku Turystycznego "Wielkopolska Gościnna"
- wystąpienia ze Stowarzyszenia Gmin Nadobrzańskich
- utworzenia stałych obwodów głosowania na terenie Gminy Piaski
10. Zapytania, interpelacje, wolne głosy i wnioski
11. Zakończenie.

                                                                                                            Przewodnicząca Rady Gminy

                                                                                                                      Irena Różalska




Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:



Typ dokumentu: Komunikaty i ogłoszenia
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Paweł Andrzejczak
Informację wprowadził: Paweł Andrzejczak
Opublikowany dnia: 2005-06-30
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie


Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.