Strona główna » Dokumenty » INFORMACJE » Komunikaty i ogłoszenia » Ogłoszenie o zwołaniu XXX Sesji Rady Gminy Piaski

Ogłoszenie o zwołaniu XXX Sesji Rady Gminy Piaski


O G Ł O S Z E N I E

Uprzejmie zapraszam na XXX  sesję  Rady Gminy Piaski, która odbędzie się 7  listopada 2005r. / poniedziałek /  o godz. 13.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Piaskach ul. Strzelecka 4.
Porządek obrad:
1. Otwarcie, powitanie, stwierdzenie kworum
2. Informacja na temat porządku obrad
3. Przyjęcie protokółu z poprzedniej sesji
4. Wystąpienie Starosty Powiatu Gostyńskiego
5. Informacja Przewodniczącej Rady Gminy o złożonych przez radnych oświadczeniach majątkowych za rok 2004.
6. Informacja Wójta Gminy o złożonych przez pracowników gminy oświadczeniach majątkowych za  rok 2004.
7. Sprawozdania przewodniczących komisji
8. Sprawozdanie Wójta Gminy
9. Sprawozdanie radnego powiatowego
10.PODJĘCIE  UCHWAŁ  W  SPRAWIE:
- zmian budżetu i zmian w budżecie gminy na 2005r.
- wygaśnięcia mandatu sołtysa wsi Grabonóg
- zarządzenia wyborów uzupełniających  sołtysa sołectwa Grabonóg
- zaopiniowania wniosku o przyznanie środków finansowych na przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych położonej w Taniecznicy
-  zaopiniowania wniosku o przyznanie środków finansowych na przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych położonej w Drzęczewie Pierwszym
- zaopiniowania wniosku o przyznanie środków finansowych na przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych położonej w Lafajetowie
11. Zapytania, interpelacje, wolne głosy i wnioski
12. Zakończenie.

                                                                                     Przewodnicząca Rady Gminy

                                                                                               Irena Różalska
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Komunikaty i ogłoszenia
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Paweł Andrzejczak
Informację wprowadził: Paweł Andrzejczak
Opublikowany dnia: 2005-11-07
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie


Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.