Strona główna » Dokumenty » INFORMACJE » Komunikaty i ogłoszenia » Ogłoszenie o zwołaniu XXXIII Sesji Rady Gminy Piaski

Ogłoszenie o zwołaniu XXXIII Sesji Rady Gminy Piaski


O G Ł O S Z E N I E

Uprzejmie zapraszam na XXXIII  sesję  Rady Gminy Piaski, która odbędzie się 29 grudnia  2005r. /czwartek/ o godz. 13.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Piaskach ul. Strzelecka 4.

Porządek obrad:

1. Otwarcie, powitanie, stwierdzenie kworum
2. Informacja na temat porządku obrad
3. Przyjęcie protokółu z poprzedniej sesji
4. Sprawozdanie Przewodniczącej Rady Gminy
5. Sprawozdanie Wójta Gminy
6. Sprawozdania przewodniczących komisji
7. Sprawozdanie radnego powiatowego
8. PODJĘCIE  UCHWAŁ  W  SPRAWIE:
- zmian budżetu i zmian w budżecie gminy na 2005r.
- uchwalenia gminnego programu przeciwdziałania narkomanii na terenie Gminy Piaski w roku 2006.
- przyjęcia programu współpracy Gminy Piaski z organizacjami pozarządowymi oraz osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi działającymi na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych Kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego na rok 2006.
- regulaminu określającego na rok 2006 wysokości stawek i warunków przyznawania oraz wypłacania dodatków, motywacyjnego, funkcyjnego a także szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe, godziny doraźnych zastępstw i nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach, placówkach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Piaski.
- ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli szkół, przedszkola oraz sposobu podziału środków na te nagrody dla których organem prowadzącym jest Gmina Piaski.
- ustalenia wzorów formularzy informacji składanych przez osoby fizyczne oraz wzorów deklaracji w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego
- uchwalenia budżetu Gminy Piaski na 2006r.
9. Zapytania, interpelacje, wolne głosy i wnioski
10.Zakończenie.

                                                                                              Przewodniczaca Rady Gminy

                                                                                                        Irena Różalska
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Komunikaty i ogłoszenia
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Paweł Andrzejczak
Informację wprowadził: Paweł Andrzejczak
Opublikowany dnia: 2005-12-29
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie


Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.