Strona główna » Dokumenty » INFORMACJE » Komunikaty i ogłoszenia » INFORMACJA dla użytkowników wieczystych nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Piaski.

INFORMACJA dla użytkowników wieczystych nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Piaski.

Numer dokumentu: *
Rok: 2016


Wójt Gminy Piaski przypomina, że opłatę roczną z tytułu użytkowania wieczystego gruntu za rok 2015 należy uiścić do dnia 31 marca 2016 r. – bez wezwania na konto Gminy Piaski nr
48 8678 0005 0050 0500 4994 0011

Osobom fizycznym, których dochód miesięczny na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekracza 50 % przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym rok, za który opłata ma być wnoszona -właściwy organ udziela na ich wniosek 50 % bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, jeżeli nieruchomość jest przeznaczona lub wykorzystywana na cele mieszkaniowe. Wniosek należy złożyć w terminie do 31 marca 2016 r. w Urzędzie Gminy w Piaskach .

Wójt
Wiesław GlapkaInformacje powiązane:
Typ dokumentu: Komunikaty i ogłoszenia
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Rafal Talarczak
Informację wprowadził: Rafal Talarczak
Opublikowany dnia: 2016-03-04
Wprowadzony do BIP dnia: 2016-03-04
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie


Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.