Strona główna » Dokumenty » INFORMACJE » Komunikaty i ogłoszenia » Ogłoszenie o zwołaniu XXXVII Sesji rady Gminy Piaski

Ogłoszenie o zwołaniu XXXVII Sesji rady Gminy PiaskiO G Ł O S Z E N I E


Uprzejmie zapraszam na XXXVII sesję Rady Gminy Piaski, która odbędzie się 26 czerwca 2006r. /poniedziałek/ o godz. 13.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Piaskach ul. Strzelecka 4.

Porządek obrad:
1. Otwarcie, powitanie, stwierdzenie kworum
2. Informacja na temat porządku obrad
3. Przyjęcie protokółu z poprzedniej sesji
4. Sprawozdanie Przewodniczącej Rady Gminy
5. Sprawozdanie Wójta Gminy
6. Sprawozdania przewodniczących komisji
7. Sprawozdanie radnego powiatowego
8. PODJĘCIE  UCHWAŁ  W  SPRAWIE:        
- zmian budżetu i zmian w budżecie gminy na 2006r.
- nadania imienia Zespołowi Szkół w Szelejewie
- wyrażenia zgody na nieodpłatne  przejęcie infrastruktury technicznej – wodociągu w miejscowości  Godurowo
- udzielenia pomocy finansowej dla Urzędu Marszałkowskiego
- zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Piaski za I półrocze roku budżetowego
- zasad i trybu postępowania przy udzielaniu i rozliczaniu dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dla obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków nie stanowiących własności Gminy Piaski
- określenie szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych Gminy Piaski z tytułu należności pieniężnych   do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa oraz udzielania ulg w spłacaniu tych należności i wskazania organów do tego uprawnionych
- ustalenia trybu postępowania o udzielenie dotacji na inne zadania publiczne niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania.
- pomocy finansowej dla Powiatu Gostyńskiego
- podziału gminy na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
9. Zapytania, interpelacje, wolne głosy i wnioski.

                                                                                                      Przewodnicząca Rady Gminy

                                                                                                                 Irena Różalska

 
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Komunikaty i ogłoszenia
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Paweł Andrzejczak
Informację wprowadził: Paweł Andrzejczak
Opublikowany dnia: 2006-06-26
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie


Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.