Strona główna » Dokumenty » INFORMACJE » Komunikaty i ogłoszenia » Zarządzenia Wójta Gminy Piaski w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe będących w użytkowaniu wieczystym lub współużytkowaniu wieczystym osób fizycznych

Zarządzenia Wójta Gminy Piaski w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe będących w użytkowaniu wieczystym lub współużytkowaniu wieczystym osób fizycznych

Numer dokumentu: -
Rok: -

Z A R Z Ą D Z E N I E   NR 12/2004

Wójta Gminy Piaski
z dnia 15 marca 2004 r.


Na podstawie § 2 pkt. 1, 2, 3 i 4 rozporządzenia Ministra Skarbu Państwa z dnia 27 listopada 2003 r. w sprawie szczegółowego trybu wydawania decyzji o nabyciu przez użytkowników lub współużytkowników wieczystych prawa własności nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe lub stanowiących nieruchomości rolne, Wójt Gminy Piaski  z a r z ą d z a,  co następuje :

§ 1.

Sporządza i podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe będących w dniu 26 maja 1990r. oraz w dniu 24 października 2001 w użytkowaniu wieczystym lub współużytkowaniu wieczystym osób fizycznych. Wykaz stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Wykaz o którym mowa w § 1 wykłada się do publicznego wglądu w siedzibie Urzędu Gminy w Piaskach / tablica ogłoszeń/ dnia 17 marca 2004 r. na okres 30 dni  oraz zamieszcza się na stronie internetowej Gminy Piaski i w Biuletynie Informacyjnym Urzędu Gminy w Piaskach.

§ 3.

Po upływie okresu o którym mowa w § 2, osoby uprawnione mogą składać zastrzeżenia dotyczące wykazu, w terminie 30 dni.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

w sprawie : sporządzenia wykazu nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe będących                    użytkowaniu wieczystym lub współużytkowaniu wieczystym osób fizycznych.

 

                                                                                         Wójt

                                                                                   Zenon Norman

Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Komunikaty i ogłoszenia
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Paweł Andrzejczak
Informację wprowadził: Paweł Andrzejczak
Opublikowany dnia: 2004-03-15
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-21
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie


Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.