Strona główna » Dokumenty » PRZETARGI » Przetargi - zamówienia publiczne - usługi » Bankowa obsługa budżetu Gminy Piaski

Bankowa obsługa budżetu Gminy Piaski


IZP.341-19/05

WÓJT GMINY PIASKI
63-820 PIASKI, ul. 6-go Stycznia 1
tel. 0(p-x)65 571-90-30, fax. 0(p-x)65 571-90-49

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
W SPRAWIE BANKOWEJ OBSŁUGI BUDŻETU GMINY PIASKI

1. Przedmiotem zamówienia są usługi w zakresie bankowej obsługi budżetu Gminy Piaski w okresie trzech lat po podpisaniu umowy.
2. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych.
3. Wykonawcy przystępujący do udziału w ww. postępowaniu o zamówienie publiczne muszą spełniać warunki określone w art. 22. ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na podstawie przedłożonych dokumentów i oświadczeń.
4. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można nieodpłatnie uzyskać w siedzibie Zamawiającego lub listownie.
5. Oferty należy składać w terminie do dnia 16 grudnia 2005 roku do godziny 900 w siedzibie Zamawiającego. Termin związania ofertą – 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.
6. Publiczne otwarcie i odczytanie ofert dokonane zostanie w dniu 16 grudnia 2005 roku o godzinie 915 w siedzibie Zamawiającego.
7. Wadium – 500,00 zł.
8. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:

Nazwa kryterium – Opłaty (koszty)                                                 Waga %
1 Opłata za otwarcie rachunku bieżącego                                              5
2 Opłata za otwarcie rachunku pomocniczego                                       5
3 Opłata za prowadzenie rachunku bieżącego                                        5
4 Opłata za prowadzenie rachunku pomocniczego                                 5
5 Wysokość opłat za wpłaty gotówkowe                                               5
6 Wysokość opłat za wypłaty gotówkowe                                             5
7 Wysokość opłat za przelewy                                                             10
8 Opłaty za korzystanie z bieżących wpływów                                        5
9 Możliwość korzystania oraz opłata za korzystanie z systemu ELIXIR  10

Nazwa kryterium - Oprocentowanie                                                   Waga %
10 Wysokość oprocentowania na rachunku bieżącym                             10
11 Wysokość oprocentowania na lokatach 1 dniowych                           15
12 Wysokość oprocentowania na lokatach 3 dniowych                             5
13 Oprocentowanie kredytu krótkoterminowego o wartości 500.000 zł   15

                                                                                                                Wójt

                                                                                                          Zenon Norman
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Wpis archiwalny - zobacz aktualny
Typ dokumentu: Przetargi - zamówienia publiczne - usługi
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Paweł Andrzejczak
Informację wprowadził: Paweł Andrzejczak
Opublikowany dnia: 2005-12-08
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-10


Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.