Strona główna » Dokumenty » INFORMACJE » Komunikaty i ogłoszenia » Ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji projektu rocznego programu współpracy Gminy Piaski z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018.

Ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji projektu rocznego programu współpracy Gminy Piaski z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018.

Numer dokumentu: *
Rok: 2017

Działając na podstawie art. 5a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 239 tekst jednolity) oraz Uchwały nr XLVIII/323/2010 Rady Gminy Piaski z dnia 26 października 2010 r. w sprawie: określenia szczegółowego sposobu konsultowania z Radą Działalności Pożytku Publicznego Gminy Piaski lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3. Ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów i aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

Wójt Gminy Piaski ogłasza konsultacje projektu Rocznego Programu Współpracy Gminy Piaski Organizacjami Pozarządowymi na 2018 rok.

I. Cel konsultacji.
Celem konsultacji jest zapewnienie form dialogu społecznego oraz wzajemnego uzyskiwania informacji i opinii w zakresie współpracy i podejmowania aktów prawa miejscowego.

II. Przedmiot konsultacji
Przedmiotem konsultacji jest projekt Rocznego Programu Współpracy Gminy Piaski z Organizacjami Pozarządowymi na 2018 r.

III. Czas rozpoczęcia i zakończenia konsultacji.
1. Termin rozpoczęcia konsultacji ustala się na 8 września 2017 r.
2. Termin zakończenia konsultacji ustala się na 22 września 2017 r.

IV. Forma konsultacji.
1. Projekt Rocznego Programu Współpracy Gminy Piaski z Organizacjami Pozarządowymi na 2018 rok zostanie na 21 dni udostępniony na stronie internetowej www.piaski-wlkp.pl , Biuletynie Informacji Publicznej oraz zostanie wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Piaski.

2. Uwagi i propozycje do projektu Rocznego Programu Współpracy można zgłaszać w czasie trwania konsultacji na dołączonym wniosku poprzez:

1) - przesłanie propozycji zmian na adres s.nowak@piaski-wlkp.pl

2) - złożenie propozycji zmian w sekretariacie Urzędu Gminy Piaski, ul. 6 Stycznia 1

V. Zasięg terytorialny konsultacji.
W konsultacjach społecznych mogą wziąć udział organizacje pozarządowe działające na terenie Gminy Piaski i prowadzące działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych dotyczących działalności statutowej tych organizacji. Zapraszamy przedstawicieli wszystkich zainteresowanych organizacji pozarządowych do udziału konsultacjach.

Wójt Gminy Piaski

Wiesław Glapka


Załączniki:
Projekt uchwały i programu
Formularz konsultacji
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Komunikaty i ogłoszenia
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Rafal Talarczak
Informację wprowadził: Rafal Talarczak
Opublikowany dnia: 2017-09-08
Wprowadzony do BIP dnia: 2017-09-08
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie


Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.