Strona główna » Dokumenty » PRZETARGI » Przetargi - zamówienia publiczne - wyniki postępowań » Remonty cząstkowe dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej na terenie Gminy Piaski w 2007 r. przy użyciu masy mineralno-asfaltowej na gorąco

Remonty cząstkowe dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej na terenie Gminy Piaski w 2007 r. przy użyciu masy mineralno-asfaltowej na gorąco


Piaski, dnia 11.04.2007r.

IZP.341-01/07

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2006r. Nr 164, poz. 1163 z późń. zm), Zamawiający tj. Gmina Piaski reprezentowana przez Wójta Gminy Piaski informuje, że w postępowaniu przetargowym na: „Remonty cząstkowe dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej na terenie Gminy Piaski w 2007r. przy użyciu masy mineralno-asfaltowej na gorąco” za najkorzystniejszą uznana została oferta firmy:
Przedsiębiorstwo Dróg i Ulic Leszno Sp. z o.o., ul. Bema 33, 64-100 Leszno
Cena brutto oferty:
A/ wykonanie 1 m2 remontu cząstkowego nawierzchni masą mineralno asfaltową na gorąco przy średniej głębokości wybojów 4 cm – 79,30 zł
B/ profilowanie 1 m2 nawierzchni masą mineralno asfaltową na gorąco przy średniej grubości warstwy 4 cm – 26,84 zł
Uzasadnienie wyboru: Oferta spełnia wszystkie wymogi formalne i merytoryczne oraz jest najkorzystniejsza na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w pkt. XVI specyfikacji istotnych warunków zamówienia, czyli: cena brutto za zadanie A - waga kryterium 15%, cena brutto za zadanie B – waga kryterium 85 %

                                                                                WÓJT GMINY PIASKI

                                                                                    ZENON NORMAN

 
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Przetargi - zamówienia publiczne - wyniki postępowań
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Paweł Andrzejczak
Informację wprowadził: Paweł Andrzejczak
Opublikowany dnia: 2007-04-11
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-10
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie


Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.