Strona główna » Dokumenty » PRZETARGI » Przetargi - zamówienia publiczne - wyniki postępowań » Dostawa trylinki na budowę drogi gminnej w Szelejewie Pierwszym

Dostawa trylinki na budowę drogi gminnej w Szelejewie Pierwszym


Piaski, dnia 13.04.2007r.

IZP.341-02/07

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( tj. Dz.U. z 2006r. Nr 164, poz. 1163 z późń. zm ), Zamawiający tj. Gmina Piaski reprezentowana przez Wójta Gminy Piaski informuje, że w postępowaniu przetargowym na: „Dostawę trylinki na budowę drogi gminnej w Szelejewie Pierwszym” za najkorzystniejszą uznana została oferta firmy:

Zakład Betoniarski Sławomir Świtała, ul. Poznańska 53, 63-820 Piaski

Cena brutto oferty: 101 809,00 zł

Uzasadnienie wyboru: Oferta spełnia wszystkie wymogi formalne i merytoryczne oraz jest najkorzystniejsza na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w pkt. XVI specyfikacji istotnych warunków zamówienia, czyli: cena brutto - waga kryterium 100

                                                                                    WÓJT GMINY PIASKI

                                                                                        ZENON NORMAN

 
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Przetargi - zamówienia publiczne - wyniki postępowań
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Paweł Andrzejczak
Informację wprowadził: Paweł Andrzejczak
Opublikowany dnia: 2007-04-13
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-10
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie


Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.