Strona główna » Dokumenty » PRZETARGI » Przetargi - zamówienia publiczne - wyniki postępowań » Usuwanie awarii na gminnej sieci wodociagowej oraz przyłączach w 2007 r.

Usuwanie awarii na gminnej sieci wodociagowej oraz przyłączach w 2007 r.


Piaski, dnia 08.01.2007r.

IZP.341-20/06

OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY

Na podstawie art. 4a ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2004r. Nr 19 poz. 177 ze zm.), Zamawiający tj. Gmina Piaski reprezentowana przez Wójta Gminy Piaski informuje, że w postępowaniu przetargowym na: „Usuwanie awarii na gminnej sieci wodociągowej oraz przyłączach w 2007r.”za najkorzystniejszą uznana została oferta firmy:

Instalatorstwo Sanitarne i Gazowe Marian Wesoły, Strzelce Wielkie 8, 63-820 Piaski

Cena oferty:
1. Usuwanie awarii na sieci wodociągowej niezależnie od materiału i średnicy – za miejsce – 622,20 zł brutto
2. Usuwanie awarii na przyłączach wodociągowych do budynków mieszkalnych niezależnie od materiału i średnicy – za miejsce – 428,00 zł brutto
3. Usuwanie awarii na przyłączach wodociągowych do budynków pozostałych niezależnie od materiału i średnicy – za miejsce – 488,00 zł brutto
4. Wymiana hydrantu na sieci wodociągowej niezależnie od średnicy – za 1 szt – 622,20 zł brutto
5. Wymiana zasuwy niezależnie od średnicy / cena bez kosztu zasuwy / Koszt zasuwy doliczany każdorazowo do kosztu wymiany – za 1 szt. – 366,00 zł brutto
6. Wymiana wodomierza w budynku mieszkalnym wraz z armaturą z materiału zamawiającego – za 1 szt. – 128,40 zł brutto
7. Wymiana wodomierza w budynkach pozostałych wraz z armaturą z materiału zamawiającego – za 1 szt – 146,40 zł brutto
8. Wymiana przyłącza do budynku mieszkalnego do 10 m – za 1szt. – 642,00 zł brutto
9. Wymiana przyłącza do budynku mieszkalnego za każdy metr powyżej 10 m – za 1mb – 37,45 zł brutto
10. Wymiana przyłącza do budynków pozostałych do 10 m – za 1szt – 732,00 zł brutto
11. Wymiana przyłącza do budynków pozostałych za każdy metr powyżej 10 m – za 1mb – 42,70 zł brutto
12. Usuwanie innych awarii – wg kosztorysu powykonawczego na podstawie KNR przy stawkach:
      a/ R – 6,50 zł
      b/ koszty pośrednie Kp ( od R+S ) - 80 %
      c/ koszty zakupu Kz ( od M ) – 15 %
      d/ zysk Z ( od R+S+Kp ) – 20 %
      e/ maszynogodzina koparki - 50 zł netto
      f/ maszynogodzina środka transportu – 35 zł netto

Uzasadnienie wyboru: jedyna oferta nie podlegająca odrzuceniu.

W dniu 8.01.2007r. została zawarta umowa z w/w Wykonawcą

                                                                               WÓJT GMINY PIASKI

                                                                                   ZENON NORMAN
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Przetargi - zamówienia publiczne - wyniki postępowań
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Paweł Andrzejczak
Informację wprowadził: Paweł Andrzejczak
Opublikowany dnia: 2007-01-08
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-10
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie


Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.