Strona główna » Dokumenty » PRZETARGI » Przetargi - zamówienia publiczne - wyniki postępowań » Budowa wodociągu i przyłączy wodociągowych w m. Godurowo - etap II

Budowa wodociągu i przyłączy wodociągowych w m. Godurowo - etap II


Piaski, dnia 05.06.2007r.

IZP.341-04/07

OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY

Na podstawie art. 4a  ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2006r. Nr 164, poz. 1163 z późń. zm.), Zamawiający tj. Gmina Piaski reprezentowana przez Wójta Gminy Piaski informuje, że w postępowaniu przetargowym na: „Budowa wodociągu i przyłączy wodociągowych w m. Godurowo – etap II” za najkorzystniejszą uznana została oferta firmy:

Instalatorstwo Sanitarne i Gazowe Marian Wesoły, Strzelce Wielkie 8, 63-820 Piaski

Cena brutto oferty: 146 646,81 zł
Uzasadnienie wyboru: Oferta spełnia wszystkie wymogi formalne i merytoryczne oraz jest najkorzystniejsza na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w pkt. XVI specyfikacji istotnych warunków zamówienia, czyli: cena brutto - waga kryterium 100%
W dniu 05.06.2007r. została zawarta umowa z w/w Wykonawcą

                                                                                            WÓJT GMINY PIASKI

                                                                                               ZENON NORMAN

 
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Przetargi - zamówienia publiczne - wyniki postępowań
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Paweł Andrzejczak
Informację wprowadził: Paweł Andrzejczak
Opublikowany dnia: 2007-06-05
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-10
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie


Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.