Strona główna » Dokumenty » SPRAWY DO ZAŁATWIENIA » Gminny Ośrodek Kultury » Lista spraw jakie może załatwić petent w Gminnym Ośrodku Kultury w Piaskach

Lista spraw jakie może załatwić petent w Gminnym Ośrodku Kultury w Piaskach


  

Lista spraw jakie może załatwić petent w Gminnym Ośrodku Kultury w Piaskach

 

Nazwa sprawy

Nazwa działu, który

załatwia sprawę1)

Nazwisko osoby,

która załatwia sprawę

Podstawa prawna

załatwianej sprawy

Opis procedury

Wymagane

dokumenty

Formularze i wnioski

w formacie DOC lub PDF

Opłaty

Termin załatwienia

sprawy

Uwagi

Zlecenie przygotowania imprezy kulturalnej, rozrywkowej, artystycznej

A-K

UK i EA

Jan Nawrot,

instruktorzy w/g

charakteru imprezy

Statut GOK

Regulamin Organizacyjny GOK

Zainteresowany zleca wykonanie zadania poprzez złożenie wniosku.

GOK opracowuje wstępnie scenariusz, plan realizacji imprezy i kosztorys. Zleceniodawca po akceptacji podpisuje umowę.

Wniosek

Umowa

Kosztorys

brak

Ustalone na podstawie umowy

Ustalony na podstawie umowy

 

Wynajem pomieszczeń i sprzętu GOK na uroczystości rodzinne, zebrania, szkolenia, imprezy obce itp.

A-K

Jan Nawrot

Statut GOK

Regulamin Organizacyjny GOK

Cennik wynajmu pomieszczeń i sprzętu GOK

Zainteresowany ustala termin wynajmu i zostaje zapoznany z cennikiem. Po akceptacji warunków podpisuje umowę

Umowa o wynajem pomieszczeń i sprzętu GOK

brak

w/g cennika wynajmu pomieszczeń i sprzętu GOK

Ustalony na podstawie umowy

Cennik ustalony przez Dyrektora GOK po akceptacji Wójta Gminy Piaski.

Nauka gry na instrumentach w Ognisku Muzycznym

UK i EA

Andrzej Hodowany

Statut GOK

Regulamin Organizacyjny GOK

Zainteresowany zgłasza chęć udziału w zajęciach.

Instruktor w porozumieniu z zainteresowanym ustala harmonogram zajęć.

Zainteresowany zobowiązuje się do terminowego opłacania zajęć w/g cennika.

brak

brak

w/g cennika opłat za zajęcia artystyczne

W/g ustalonego harmonogramu zajęć

Cennik ustalony przez Dyrektora GOK po akceptacji Wójta Gminy Piaski.

Udział w zajęciach Sekcji Plastycznej

UK i EA

Paweł Powicki

Statut GOK

Regulamin Organizacyjny GOK

Zainteresowany zgłasza chęć udziału w zajęciach.

Instruktor w porozumieniu z zainteresowanym ustala harmonogram zajęć.

Zainteresowany zobowiązuje się do terminowego opłacania zajęć w/g cennika.

brak

brak

w/g cennika opłat za zajęcia artystyczne

W/g ustalonego harmonogramu zajęć

Cennik ustalony przez Dyrektora GOK po akceptacji Wójta Gminy Piaski.

Usługi muzyczne:

- koncerty zespołów własnych

- nagłośnienie imprez obcych

UK i EA

 

Statut GOK

Regulamin Organizacyjny GOK

Zainteresowany zleca wykonanie usługi poprzez złożenie zlecenia.

GOK opracowuje wstępnie  kosztorys i termin realizacji usługi. Strony podpisują umowę.

Zlecenie

Kosztorys

 

brak

Za wykonanie usługi w oparciu o kosztorys.

Ustalony na podstawie umowy

 

Usługi plastyczne:

-wykonanie dekoracji okolicznościowych

-opracowanie graficzne wydawnictw, stron WWW

-wykonanie szyldów reklamowych

UK i EA

Paweł Powicki

Statut GOK

Regulamin Organizacyjny GOK

Zainteresowany zleca wykonanie usługi poprzez złożenie zlecenia.

GOK opracowuje wstępnie  kosztorys i termin realizacji usługi.

Strony podpisują umowę.

Zlecenie

Kosztorys

 

brak

Za wykonanie usługi w oparciu o kosztorys z uwzględnieniem faktycznie poniesionych kosztów za materiały.

Ustalony na podstawie umowy

 

 

 

1)   DZIAŁY:

 

A-K              

- dział administracyjno-księgowy

UK i EA      

- dział upowszechniania kultury i edukacji artystycznej

G  

- dział gospodarczy

 

Opracował: Paweł Powicki
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:
  • Dyrektorzy i kierownicy jednostek organizacyjnych - Jan Nawrot
Typ dokumentu: Gminny Ośrodek Kultury
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Paweł Andrzejczak
Informację wprowadził: Paweł Andrzejczak
Opublikowany dnia: 2005-05-25
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-07
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie


Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.