Strona główna » Dokumenty » RADA GMINY » Projekty aktów prawnych » Projekt uchwały w sprawie wystąpienia o uzyskanie opinii Kuratora Oświaty na funkcjonowanie Zespołu Szkół w Piaskach

Projekt uchwały w sprawie wystąpienia o uzyskanie opinii Kuratora Oświaty na funkcjonowanie Zespołu Szkół w Piaskach


Zał. nr.....do protokółu
24 sesji Rady Gminy

PROJEKT

UCHWAŁA NR....
Rady Gminy Piaski z dnia .............

w sprawie : wystąpienia o uzyskanie pozytywnej opinii Kuratora Oświaty na funkcjonowanie Zespołu Szkół Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika i Gimnazjum Nr 1 w Piaskach.

Na podstawie art. 15 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 27 czerwca 2003r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw  /Dz. U. z 2003r. Nr 137, poz. 1304/  RADA  GMINY  PIASKI  u c h w a l a,  co następuje :

§ 1. Wystąpić o uzyskanie pozytywnej opinii Kuratora Oświaty na funkcjonowanie Zespołu Szkół Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika i Gimnazjum Nr 1 w Piaskach.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Piaski.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Projekty aktów prawnych
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Paweł Andrzejczak
Informację wprowadził: Paweł Andrzejczak
Opublikowany dnia: 2005-02-25
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-06
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie