Strona główna » Dokumenty » RADA GMINY » Projekty aktów prawnych » Projekt uchwały w sprawie wystąpienia ze Stowarzyszenia Gmin Nadobrzańskich

Projekt uchwały w sprawie wystąpienia ze Stowarzyszenia Gmin Nadobrzańskich


PROJEKT

UCHWAŁA NR....
Rady Gminy Piaski z dnia 30 czerwca 2005 r.

w sprawie : wystąpienia ze Stowarzyszenia Gmin Nadobrzańskich.

Na podstawie art. 84 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami/ oraz § 15 p. 1 Statutu Stowarzyszenia Gmin Nadobrzańskich,  RADA GMINY PIASKI   u c h w a l a,  co następuje:

§ 1. Występuje się ze Stowarzyszenia Gmin Nadobrzańskich z wypowiedzeniem ze skutkiem natychmiastowym.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Piaski.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

                                                                          


 
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Projekty aktów prawnych
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Paweł Andrzejczak
Informację wprowadził: Paweł Andrzejczak
Opublikowany dnia: 2005-06-30
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie