Strona główna » Jednostki organizacyjne » Wydziały i stanowiska urzędu » Stanowisko ds. zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej

Stanowisko ds. zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej

E-mail: *
Ulica: 6-Stycznia 1
Kod: 63-820
Miasto: Piaski
Telefon: 655295449, 655719030 wew. 19

Do zadań Stanowiska ds. Wojska i Obrony Cywilnej należą sprawy:

 

w zakresie spraw obronnych:

- opracowanie i aktualizacja planu operacyjnego funkcjonowania gminy w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny,

- organizacja szkolenia obronnego;

- realizacja zadań w ramach stałego dyżuru oraz realizacja przedsięwzięć w ramach przygotowania systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym,

- organizacja i zabezpieczenie funkcjonowania stanowiska kierowania

- organizacja i kierowanie akcją kurierską.

 

w zakresie powszechnego obowiązku obrony:

- organizowanie kwalifikacji wojskowej,

- prowadzenie spraw dotyczących żołnierzy i ich rodzin,

- nakładanie świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obrony,

- wykonywanie innych czynności związanych z powszechnym obowiązkiem obrony oraz współdziałanie w tych sprawach z organami wojskowymi

 

w zakresie zarządzania kryzysowego:

- kierowanie działaniami związanymi z monitorowaniem, planowaniem, reagowaniem i usuwaniem skutków zagrożeń na terenie gminy,

- realizacja zadań z zakresu planowania cywilnego,

- zapewnienie funkcjonowania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego i Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego,

- opracowanie i nadzór nad systemem ostrzegania i alarmowania ludności

 

w zakresie obrony cywilnej:

 - kierowanie oraz koordynowanie przygotowań i realizacji przedsięwzięć obrony cywilnej,

- opracowywanie i opiniowanie planów obrony cywilnej,

- przygotowanie i zapewnienie działania systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach,

- przygotowywanie i organizowanie ewakuacji ludności oraz dób kultury i mienia na wypadek powstania masowego zagrożenia dla życia i zdrowia na znacznym obszarze,

 

w zakresie ochrony przeciwpożarowej:

- organizację bezpieczeństwa pożarowego:

- przygotowywanie propozycji dotacji dla OSP,

- zapewnienie ochotniczym strażom pożarnym środków, pomieszczeń i innych materiałów,

- współdziałanie z  PSP i OSP celem realizacji zadań związanych z ochroną przeciwpożarową,

 

w zakresie dróg gminych:

- wykonywanie obowiązków zarządcy drogi wynikających z ustawy o drogach publicznych i innych ustaw,

- planowanie i realizacja zadań inwestycyjnych i remontowych w zakresie dróg i ulic,

- prowadzenie bieżącego utrzymania nawierzchni dróg i ulic, chodników i urządzeń zabezpieczających ruch,

- koordynacja robót w pasie drogowym,

- wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego oraz na lokalizacje zjazdów z dróg i ulic,

- prowadzenie ewidencji dróg i ulic oraz obiektów mostowych,

 
Informacje powiązane:

- osoby:
- dokumenty i informacje:Typ jednostki: Wydziały i stanowiska urzędu
Kadencja: Aktualna kadencja (2018 - 2023)
Autor informacji: Paweł Andrzejczak
Informację wprowadził: Rafal Talarczak
Opublikowany dnia: 2007-06-11
Wprowadzony do BIP dnia: 2019-11-04
Ilość zmian wpisu: 6 - pokaż poprzednie wersje


Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.