Strona główna » Jednostki organizacyjne » Wydziały i stanowiska urzędu » Stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami

Stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami

E-mail: *
Ulica: 6-Stycznia 1
Kod: 63-820
Miasto: Piaski
Telefon: 655295434,655719030 wew. 34

Stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami zajmuje się sprawami dotyczącymi
gospodarowania zasobem nieruchomości stanowiących własność gminy
Nabywanie nieruchomości w celu tworzenia gminnego zasobu nieruchomości dla zapewnienia rozwoju gminy i zorganizowanej działalności inwestycyjnej oraz na realizację celów publicznych
Sprzedaż nieruchomości w trybie przetargowym i bezprzetargowym
Oddawanie nieruchomości gruntowych w użytkowanie wieczyste
Przekazywanie nieruchomości w trwały zarząd, dzierżawę, najem, użyczanie oraz rozwiązywanie i przedłużanie zawartych umów
Przekazywanie gruntów pod pracownicze ogrody działkowe
Przekazywanie gruntów na cele szczególne oraz darowizny nieruchomości
Ceny, opłaty i rozliczenia za nieruchomości oraz obciążenia nieruchomości
Aktualizacja opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości
Ustalanie terminu zagospodarowania nieruchomości gruntowych
Uwłaszczenia osób prawnych
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności
Podziały nieruchomości
Podziały i scalania nieruchomości
Rozgraniczenia nieruchomości
Zwroty nieruchomości
Prawo pierwokupu nieruchomości
Ustalanie wysokości opłat oraz udziałów w kosztach budowy urządzeń infrastruktury technicznej
Zgody na wykreślenia hipotek związanych z zabezpieczeniem należności wobec gminy
Przejmowanie nieruchomości na cele związane z infrastrukturą techniczną
Sprzedaż , dzierżawa gruntów Państwowego Funduszu Ziemi będących w zasobach AWRSP.
Informacje powiązane:

- osoby:
- dokumenty i informacje:Typ jednostki: Wydziały i stanowiska urzędu
Kadencja: Aktualna kadencja (2018 - 2023)
Autor informacji: Paweł Andrzejczak
Informację wprowadził: Rafal Talarczak
Opublikowany dnia: 2007-06-11
Wprowadzony do BIP dnia: 2019-11-04
Ilość zmian wpisu: 5 - pokaż poprzednie wersje


Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.